Lae lam- en kalfpersentasies in die skaap- en beesbedrywe maak dit moeilik vir boere om ekonomies volhoubaar met vee te boer.

Sommige topveeboere het egter veel meer sukses met reproduksiesyfers. Om betroubare syfers op plaasvlak in te samel, is egter 'n groot uitdaging. Dié probleem was die motivering vir die stigting van Voermol se kompetisie vir die beste bees- en skaapboer van die jaar.

Met die projek kan geverifieërde produksiedata van veeboere op grondvlak ingesamel word, 'n nuwe norm vir speenpersentasie ontwikkel word, bestuurspraktyke van suksesvolle veeboere uitgewys word en erkenning aan suksesvolle veeboere gegee word.

Nomineer

Enige veeboer in Suid-Afrika kan genomineer word vir hierdie gesogte toekenning en op grond van die nominasies word 'n aantal boere jaarliks besoek.

Aspekte soos hulpbronbenutting, veldbestuur, voervloeibeplanning, kondisie en voorkoms van die diere, kuddegesondheid, kuddeproduksie, rekordhouding, infrastruktuur op die plaas, bemarking en waardetoevoeging word in ag geneem. Personeelbestuur- en ontwikkeling, en deelname aan georganiseerde landbou word ook ondersoek.

Vul dié nominasievorms in en stuur teen 6 September 2019 na shelley.cornish@tongaat.com

Beesboer van die Jaar

Skaapboer van die Jaar