Me. Barbara Bieldt, bestuurder van rentmeesterskap en regulatoriese dienste by die Melkprodusente-organisasie (MPO), het met die bekendmaking van die wenners op die MPO se nasionale kongres gesê Matshidzula se passie vir melkboerdery word weerspieël in sy uitstekende boerderybestuurspraktyke en aandag aan detail, wat uitgebreide raadpleging met kundiges en eweknieë insluit om beste praktyk te handhaaf.

Matshidzula se span plaasbestuurders het almal sy mentorskapprogram vir studente bygewoon. “Sy uitsonderlike werk om die omliggende gemeenskap deur opleiding, mentorskappe en finansiering te bemagtig en op te hef, is prysenswaardig,” het Bieldt gesê.

Volgens die beoordelaars is Matshidzula se innoverende maatreëls om die water van die stroom wat deur sy plaas loop, te suiwer, indrukwekkend.

“Hy het buitengewone visie en weet beslis wat nodig is vir toekomsvolhoubaarheid,” het Bieldt gesê.

Hy het R40 000 van Nedbank ontvang om sy rentmeesterskapdoelwitte op sy plaas verder na te volg. 

Kennis en bewaring

Mnr. Coenraad en me. Candice de Jongh van die plaas Blomfontein by Grootbrakrivier in die Suid-Kaap, het die tweede plek behaal.

Volgens Bieldt was die beoordelaars beïndruk met hul uitstekende kuddebestuursprogram, veral hul uitgebreide kennis van dieregesondheid, dieresorg en kalfgrootmaakpraktyke.

“Hul omgewingsvriendelik boerderypraktyke en bewaring van grond en spesies is uit die boonste rakke.”

Die De Jonghs is toegewyd tot die opheffing van hul werkers en omliggende gemeenskap en bestuur ’n volhoubare suiwelonderneming.

Hulle het R30 000 ontvang.

Mnr. Ginkel Jordaan van die plaas Spekboomberg by Cradock in die Oos-Kaap het die derde plek behaal.

Die beoordelaars was beïndruk met sy noukeurige finansiële bestuur, uitstekende kuddebestuursprogram, omgewingsvriendelike boerderypraktyke en sy verbintenis daartoe om mense op die plaas en in die gemeenskap op te hef.

“Hy is ’n kundige, selfversekerde melkboer wat weet wat nodig is om in die toekoms volhoubaar te wees,” het Bieldt gesê.

Hy het R10 000 ontvang.

’n Rekordgetal van 19 melkboere het vanjaar vir die kompetisie ingeskryf.