Die raad van die Namibiese Brahman-beestelersgenootskap het in ’n verklaring bekend gemaak dat die hooggeregshofsaak teen die raad en nege ander respondente deur ’n Brahmanteler, mnr. Danie Botes van die Lared-stoetery by Windhoek, op 9 Junie 2020 finaal afgehandel is toe ’n skikking buite die hof bereik is.

Die saak spruit uit gebeure toe Botes as die eienaar van die bul wat as die Suider-Afrikaanse Breedplan-bul van die Jaar vir 2014 bekroon is, van sy titel ontneem is omdat sy stamboom nie bewys kon word nie.Botes se Brahmanbul Lared Shepard DB 11/300 is op 2014 se Vleisbeesskool by Aldam as die algehele wenner aangewys uit verskeie bulle wat deur die jaar as die beste in die Breedplan-klas op uitgesoekte skoue aangewys is. Shepard was die wenner op die Windhoek-skou.

Die Namibiese Brahman-beestelersgenootskap beskou die korrekte stambome van geregistreerde Brahmane as ’n voorrangsaak. Derhalwe doen hy gereeld DNS-toetse by verskillende telers om die ouerskap van hul diere te bevestig. Botes se bul se vaar kon nie bevestig word nie, en sy aanwysing as wenner is dus teruggetrek.

Die registrasie van Lared Shepard as ’n stoetbul is in 2015 deur die genootskap onttrek, aangesien die bul Smoke foutiewelik in 2011 as sy vaar aangedui is. Dié foutiewe registrasie het jare lank voortgeduur, aangesien Botes nie die DNS-data wou aanvaar wat getoon het dat Smoke nie die stoetvaar was nie.

In 2014 is Smoke, ’n voormalige Breedplan-wenner, steeds as Shepard se vaar in die Breedplan-kompetisie gebruik. Volgens die genootskap het Botes die prys ontvang, deeglik bewus van die fout in die bul se stamboom.

In die skikking wat deur die hof bekragtig is, het Botes sy eis van N$3,5 miljoen (vir naamskending en die genootskap se hantering van Shepard) laat vaar. Die genootskap het onderneem om die Shepard-stamboom en sy nageslag onder die korrekte vaar (DB 08- 0043) te herregistreer. Die partye betaal hul eie regskoste.