Inskrywings is gratis op Landbouweekblad se Facebookblad en moet in die kommentaar van die betrokke inskrywing van Landbouweekblad geplaas word. Jy mag soveel inskryf as wat jy wil. Personeellede van Media24 en hul gesinne mag nie inskryf nie.

Jy kan vyf weke lank elke week ’n foto van jou oulike troeteldier op die betrokke week se inskrywing op Landbouweekblad se Facebookblad plaas. Die foto met die meeste interaksie (gebruik van emoji’s en lewer van kommentaar) per week sal in aanmerking kom vir die weeklikse prys. Die wenner sal op ’n Vrydag aangekondig word. Die foto tussen die vyf weeklikse wenners wat die meeste interaksie (gebruik van emoji’s, lewer van kommentaar of aanstuur van die foto) in die sesde week van die kompetisie kry, sal in aanmerking kom vir die algehele prys. Die finale wenner sal op 25 Junie 2021 aangekondig word.

Landbouweekblad behou die reg voor om foto’s en inskrywings wat onvanpaste taal of inhoud bevat, te verwyder.

Wenners sal op die Facebookblad en telefonies in kennis gestel word. Ons sal ’n wenner drie keer gedurende kantoorure skakel. As hy of sy nie bereik kan word met een van dié drie oproepe nie, sal ’n nuwe wenner getrek word. Media24 en die borg aanvaar geen verantwoordelikheid vir skade wat spruit uit deelname aan die kompetisie nie. Pryse is nie oordraagbaar nie en mag nie vir kontant of ’n ander prys verruil word nie. Die pryse sal binne ’n redelike tyd (4–6 weke) aan wenners gestuur word. Dit is die wenner se verantwoordelikheid om ’n afleweringsadres te verskaf waar die prys bedags afgelewer kan word. Media24 en die borg aanvaar geen verantwoordelikheid vir verlore pryse weens ’n wenner wat nie tydens aflewering beskikbaar is nie. Die kleur van ’n prys kan nie gewaarborg word nie en is onderhewig aan beskikbaarheid van voorraad. Met jou inskrywing aanvaar ons dat jy Media24 toestemming gee om jou soms te nader met promosies en ander bemarking.