Albei die koeie is ’n kruising van Nguni (2/3) en Fries (1/3).

Me. Olivia Jonker, direkteur van Mooiuitsig Boere, sê die koeie het albei in 2015 twee keer gekalf. H214 het op 8 Februarie 2015 ’n kalf gehad, en weer op 24 Desember 2015, met ’n tussenkalfperiode van 319 dae. H254 het op 1 Februarie 2015 gekalf, en weer op 24 Desember 2015, met ’n tussenkalfperiode van 326 dae.

Jonker sê H214 se tussenkalfperiode vir die 16 kalwers is 330,3 dae. “Haar 16de kalf is op 24 Mei vanjaar jaar gebore en sy is nog in ’n baie goeie kondisie!”

H254 en haar 16de kalf. Foto: JD Roux
Mooiuitsig Boere
H214 en haar 16de kalf. Foto: JD Roux

H254 se 16de kalf is verlede week op 16 Junie gebore. Haar gemiddelde tussenkalfperiode vir die 16 kalwers is 328,7 dae.

Jonker sê hulle vermoed die koeie is afstammelinge van dieselfde bul. “Ons is baie trots op hulle, en ons het ook ander teelkoeie wat al hul 14de en 15de kalwers het. Ons skryf dit toe aan goeie teelmateriaal, voeding, versorging en rekordhouding.”

Volgens Jonker is Nguni-koeie oor die algemeen goeie ouers en baie vrugbaar. “Hierdie koeie loop op aangeplante weidings en het toegang tot uitstekende voeding en sorg. Ons bulle loop die hele jaar by die koeie, dus word hulle gedek sodra hulle ná kalwing op hitte kom.”