Adv. DeWaal Nigrini, voorsitter van die reëlingskomitee, sê dit is duidelik die besluit om die skou uit te stel tot 28 September tot 2 Oktober, en dit nie af te stel soos ander skoue in die land nie, was die regte besluit. Die skou is aanvanklik vir 1-5 September beplan.

“Baie stoettelers is gretig om weer vir ’n slag te skou, nadat feitlik alle skoue vanjaar in die slag gebly het weens beperkings wat die Covid-19-pandemie op die hou en bywoning van sulke byeenkomste geplaas is. Dit stel ons ook in staat om voort te bou op ons eerste skou wat verlede jaar gehou is, en bied die geleentheid om ons ideaal vorentoe te verwesenlik om Afrika se grootste landbouskou te word,” sê hy. Die skou is verlede jaar met Landbouweekblad as mediaborg gehou.

Ingevolge Ramaphosa se aankondiging mag 500 mense onder vlak 1 se regulasies ’n buitemuurse byeenkoms bywoon, terwyl 250 mense deel van binnenshuise bedrywighede mag wees, mits 50% van die normale kapasiteit van so ’n plek nie oorskry word nie. Reëls oor persoonlike afstand en maskers moet gehoorsaam word.

Die ALE-skou in die Afridome vind beide buitemuurs en binnenshuis plaas en gevolglik bestaan geen beperking wat sal verhinder dat die skou normaal aangebied kan word nie. Verskeie rasse is reeds vir die skou ingeskryf, wat bees- en kleinveerasse insluit. Opperste kampioene gaan ook bekroon word.

Laat inskrywings word in die lig van die buitengewone omstandighede nog tot 23 September toegelaat, terwyl vee wat gaan deelneem, van 24-28 September op die skouterrein afgelaai kan word.

Kontak me. Carla de Kock Serfontein by 082 447 1650 of besoek die Facebook-blad BKB Africa Livestock Expo vir nog inligting.