Vlooie kom gewoonlik in “neste” voor. Die katvlooi (Ctenocephalides felis), hondevlooi (C. canis), vassitvlooi by pluimvee (Echidnophaga gallinacea) en die mensvlooi (Pulex irritans) kan ook by ander diere voorkom.

Waar katte, hoenders en duiwe wat deur vlooie geparasiteer word, in noue kontak met perde en beeste kom, kan vlooie op perde en beeste voorkom. Dit is byvoorbeeld waar groot getalle katte in stalle en skure teenwoordig is, waar hoenders in krippe nesmaak en waar baie duiwe voorkom.

Gevalle waar kalwers deur vlooie geparasiteer word, word dikwels aangemeld. Die voorkoms van vlooie op perde is egter baie ongewoon.

Dr. Faffa Malan is bestuurder van die Herkouerveterinêre Vereniging van Suid-Afrika. Dié stuk is saamgestel met inligting wat deur prof. Ivan Horak verskaf is.