Die ram van mnre. Frans en Andries Marx van Sewefontein naby Burgersdorp is aan ’n groep van vier telers verkoop. Hulle is mnre. Clark Rattray van Swartberg, KwaZulu-Natal, Dries Pienaar van Molteno, Oos-Kaap, Julius Beukes van Ladysmith, KZN, en At Liebenberg van Kroonstad, Vrystaat. 

“Die balans tussen die kenmerke vir vleis- en wolproduksie van al die ramme wat op die veiling aangebied is, strook presies met die huidige markaanvraag,” het die Dohne-Merino-telersvereniging ná die veiling gesê.

Nog ’n rekord is verbeter toe 45 ramme teen ’n gemiddelde prys van R45 222 verkoop is. Die ses top-ramme is gesamentlik vir sowat R1 miljoen rand verkoop.