“Die wolbedryf het saam met die ander landboubedrywe toegang tot die totale waardeketting. Ons hele waardeketting is oopgestel vir produksie en die uitvoer van wol. Ons gaan voort met waarmee ons besig was voor die inperking,” sê mnr. Leon de Beer, bestuurder van die Nasionale Wolkwekersvereniging (NWKV).

“Sover dit die NWKV aangaan, kan veilings plaasvind, die woltoetsburo en die makelaars kan aangaan en die hele wolpyplyn is beskikbaar.” 

Nuwe maatreëls

Kragtens die vlak 4-inperkingsmaatreëls wat vanaf 1 Mei geld, kan die wolbedryf voortgaan volgens die volgende maatreëls:

  • Skeeraktiwiteite en die vervoer van wol na makelaars se pakhuise kan voortgaan, maar moet gepaardgaan met streng gesondheidsprotokolle en die nodige afstandhoudingsmaatreëls.
  • Alle dienste en persone wat volgens die nuwe maatreëls kan voortgaan, moet die relevante, en volledig voltooide permitte hê soos uiteengesit  in die Staatskoerant.
  • Die toets van wol sal kan voortgaan ingevolge die maatreëls.

Cape Wools sê luidens ’n verklaring op sy Facebookblad omdat die maatreëls vereis dat werksaamhede stelselmatig moet terugkeer na normaal, kan vertragings in die wolwaardeketting verwag word.

Die eerste ooproepveiling – soos dit tradisioneel aangebied word – het reeds vir die eerste gedeelte van katalogus 26 teen 29 April plaasgevind. Die res van die katalogus sal teen 6 Mei verkoop word. Volumeperke sal gereed wees en eendagveilings sal op Woensdae plaasvind.

Wolveilings sal ná die geskeduleerde einddatum vir die seisoen voortduur, en sal lei tot ’n beperkte buiteseisoen in Junie en Julie. Produsente word aangeraai om direk met hulle makelaars te skakel rakende die nuwe sperdatums vir wollewering. 

Onsekerheid 

Volgens De Beer heers daar egter steeds onsekerheid rakende adviesdienste en opleiding, “veral waar dit op die plaas plaasvind saam met die risiko’s daaraan verbonde.”

Hy maan boere dat hul optrede gekoppel word aan verantwoordelikheid. “Ons as bedryf wil seker maak dat ons op dié vlakke bly funksioneer waar ons toegelaat word om dit te doen. Die verantwoordelikheid is nou by ons om te voorkom dat die virus versprei en elkeen het ’n verpligting om dit na te kom.”