SA Vleismerino’s

Junior (links) en senior kampioenram

Eienaar: Mnr. Faan Greyling (links agter, sel 082 782 7674), Ricksuhill, Dordrecht. Regs agter is mnr. CG Rossouw (beoordelaar). Voor is mnre. Olive Foci (links) en Pietman Lande (hanteerders).

Kampioenwolram (links) en senior kampioenooi

Eienaars: Mnre. George en Hugh Smith (tel. 045 952 9061), Welgevon- den, Indwe. Links agter is mnr. Hugh Smith en regs is mnr. CG Rossouw (beoordelaar). Voor is mnre. Nonine Gxothiwe (links) en Sipho Dolopini (hanteerders).

Kampioenwolooi (regs) en junior kampioenooi

Eienaar: Mnr. Piet Strydom (links agter, tel. 045 942 1022), Klipkop, Dordrecht. Regs agter is mnr. CG Rossouw (beoordelaar). Voor is mnre. Zola Makaleni (links) en William Apolis (hanteerders).

Wenner van die meeste punte in die SA Vleismerino-afdeling:

Mnr. Piet Strydom (naasregs), Klipkop, Dordrecht. Ook op die foto is, van links, mnre. Jan van der Walt, Kosie Slabbert en Fredalette Uys (Landbouweekblad).

Merino-stoetafdeling

Grootkampioenram, asook die kampioenram (lang wol)

Eienaars: Mnre. Jannie (links) en Herman de Villiers (regs, sel 082 417 9543), Rietfontein, Jamestown. In die middel is mnr. Maduna Tsotetsi (hanteerder).

Grootkampioenooi

Eienaar: Mnr. Niel van Pletzen (sel 082 301 9061), Van Pletzen-Merino- groep, Sterkfontein, Jamestown. Van links is mnre. Jan van der Walt en Hardi van den Heever (beoordelaars) en Sigudi Fuma (hanteerder).

Kampioenram (kort wol)

Eienaars: Mnre. Hansie en Johan Sauer (sel 087 802 8330), Droogfontein, James- town. Op die foto is mnre. Johan Sauer (links) en Jackson Khata (hanteerder).

Kampioenooi (kort wol)

Eienaar: Mnr. Niel van Pletzen, Van Pletzen-Merinogroep, Sterkfontein, Jamestown. Op die foto is mnr. Jackson Ngeniso (hanteerder).

Kampioen-ramlam.

Eienaars: Mnre. Jannie en Herman de Villiers, Rietfontein, Jamestown. Van links is mnre. Jannie de Villiers, Maduna Tsotetsi (hanteerder) en Herman de Villiers.

Kampioen-ooilam.

Eienaars: Mnre. Frans en Kosie Slabbert (tel. 045 944 1014 of sel 079 366 8524), Goodhope, Dordrecht. Van links is mnre. Frans en Kosie Slabbert en Tembalani Stofile (hanteerder).

2. Kampioenwolram (links) en senior kampioenooi.
3. Kampioenwolooi (regs) en junior kampioenooi.
4. Wenner van die meeste punte in die SA Vleismerino-afdeling:
5. Grootkampioenram, asook die kampioenram (lang wol).
6. Grootkampioenooi
7. Kampioenram (kort wol)
8. Kampioenooi (kort wol)
9. Kampioen-ramlam.
10. Kampioen-ooilam