Dit blyk uit Grovation se opname oor die gebruik van inligtings- en kommunikasietegnologie (IKT) in die landbousektor.

Grovation beoog om jaarliks ’n omvattende opname in die landbousektor te doen wat sal uiteensit hoe die gebruik van IKT die uitvoering van sakestrategieë moet ondersteun en bevorder, riglyne bied oor die koste wat daaraan verbonde is, asook die IKT-neigings in die landbousektor sal uitlig.

Grovation kon nog nie daarin slaag om ’n bedryfsmaatstaf vir die landbousektor te ontwikkel nie, aangesien net vier van die 926 boere wat genooi is om aan die opname deel te neem, op sy versoek gereageer het.

Drie van die boere is van die Wes-Kaap en die vierde van Gauteng. Almal is in die vrugte- en neutbedryf. Een van die deelnemers kan as ’n megaboer beskou word.

Net een van die boere gebruik ’n IT-bedryfs- bestuurstelsel. IT-oudits word oor ’n wye spektrum toegepas, maar net een van die vier respondente was voorbereid om inligting te herwin wat weens ’n ramp uitgewis word.

Die stelsels waaraan die meeste geld bestee word, is bedryfshulpbronbestuur (28%), rekenaarnetwerke (15,3%), spesialisstelsels (11,7%) en menslikehulpbronbestuurstelsels (11%). Gemiddeld het respondente net 1% van hul inkomste aan IT bestee. Die gemiddelde besteding aan IT as ’n persentasie van hul bedryfskoste het van 1% tot 30% gewissel.

Me. Rika Myburgh, tegnologie-adviseur by Grovation, sê die maatskappy is tans besig om syl navorsingstrategie vir die primêre bedrywe te hersien. “Ons wil beslis meer deelnemers hê, en sal daarom ons kommunikasie en bemarking aansienlik moet aanpas. Verder beoog ons om die inhoud van die opname vir die primêre bedrywe aan te pas sodat ons ’n breër groep kan betrek.”