Grovation, ’n konsultasiemaatskappy gesetel in die Swartland wat al tien jaar die landbousektor bedien, is aan die stuur van dié maatstaf se ontwikkeling. Die maatskappy het reeds die insameling van data vir die maatstaf afgehandel. Hierdie data sal nou verwerk word en die bedryfmaatstaf sal in Oktober bekendgestel word.

Grovation beoog om jaarliks ’n holistiese opname in die landbousektor te doen wat sal uitstippel hoe die gebruik van IKT die uitvoering van sakestrategieë moet ondersteun en bevorder, riglyne oor die koste wat daaraan verbonde is asook die IKT-tendense in die landbousektor.

Die maatstaf sal boere en landboumaatskappye oor die volgende inlig:

1. Tegnologiese neigings en hoe dit in die Suid-Afrikaanse landbousektor toegepas word.

2. Hoe tegnologiese strategieë ’n sakestrategie steun en komplementeer.

3. Hoe onderskeie tegnologiese strategieë teen mekaar opweeg.

4. Hoe besluite rondom tegnologiese strategieë bydra tot volgehoue groei.

5. Die verwantskap tussen die gebruik van tegnologie en winsgewendheid.

Deelnemers aan die opname sal ’n verkorte en individuele weergawe van die verslag kry waarin sy resultate met die res van die sektor s’n vergelyk word. ’n Volledige verslag sal ook te koop aangebied word teen ’n afslag aan die deelnemers.

Me. Rika Myburgh, tegnologiese adviseur by Grovation, sê hulle het die idee vir die maatstaf gekry uit hul eerstehandse ondervinding in die landbousektor. “Ons het gevind dat IKT noodsaaklik is om ’n besigheid vorentoe te dryf, maar dat niemand geld daarop wil bestee nie. Baie mense kan ook nie insien hoe tegnologie hul besigheid kan help om winsgewender te wees nie.”

Hulle het met die opname bevind dat daar voorlopers is wat tegnologie aangryp, die skoolgeld betaal en vroeg die voordeel daarvan kry teenoor ander rolspelers wat geen aptyt het vir die verandering nie.

“Daar is verseker briljante tegnologiegedrewe boerderye in Suid-Afrika. Baie van die boere eksperimenteer al vir jare met verskillende soorte tegnologie. Ek verwys spesifiek na outomatisering van prosesse, die gebruik van datagenererende toerusting en die gepaardgaande inligting wat uit data gegenereer word, om ’n paar te noem.

“Dieselfde neiging kom na vore by landboumaatskappye waar daar belanghebbendes aan albei kante van die spektrum is. Hul rol verskil van die primêre bedryf en dus gebruik hulle weer ander soorte tegnologie om hulle doelwitte te bereik. Ook hier sien ons briljante toepassings van tegnologie, maar ongelukkig is daar ook maatskappye waar IKT nog steeds ’n grudged purchase is en nie tot die voordeel van die organisasie gebruik word nie.”

Myburgh sê hulle het spesifieke vrae oor die gebruik van tegnologie tydens die inperking en het bevind dat die gebruik van sagteware soos Microsoft Teams, Zoom en Skype veral ingespan is om boerderye en maatskappye produktief te hou. “Nog ’n tendens was dat die beskikbaarheid van skootrekenaars en betroubare internetverbindings belangriker geword het. Ons het ook bevind dat maatskappye bereid is om belangrike sessies soos raadsvergaderings en beplanningsessies aanlyn aan te bied om besigheid te help dryf.”

Sy sê hulle het ook gedurende die opname bevind dat leierskapspanne bereid was om voort te gaan met die toepassing van groot projekte wat beteken het dat alle toetswerk en opleiding van ver gedoen moes word. “Ek dink dit het ’n baie sterk boodskap van leierskapspanne aan hul personeel gestuur om ondanks onsekere tye voort te gaan met rigtinggewende projekte.”

Enigiemand wat die aanlyn bekendstelling van die opname se bevindings op 30 Oktober wil bywoon, kan ’n e-pos aan rika@grovation.com stuur.