Die inligting van die boordkaarte, wat saamgestel word uit die data vanaf hommeltuie en satelliete en wat verskillende prestasiesones aandui, word in Red Ant se selfoontoepassing ingevoer. Die selfoon koppel aan die GPS-stelsels, en die veranderlike toedienings wat presies deur Piket-uitmeters uitgemeet word, word deur die selfoon beheer sodat elke prestasiesone die korrekte volume kunsmis kry.

Die presisietoedienings vir die verskillende prestasiesones word steeds deur die produsent se raadgewers bepaal.

Die toepassing verskaf nuttige inligting aan die operateur, soos die totale hoeveelheid kunsmis wat per blok of boord benodig word. Dit voorkom dus vermorsing. Die toepassing dui ook vir die bestuurder aan wannneer hy of sy in die regte of verkeerde blok is deurdat die selfoonskerm groen of rooi verkleur. Die toepassing versamel ook inligting wat vir oudit-doeleindes gebruik kan word.

Die slimstrooier word uit 316-vlekvryestaal gebou en is in twee modelle beskikbaar, naamlik 500 kg en 1 ton.

PRYS: Volledige slimstrooier (strooier en slimstelsel): R195 500. Slegs slimstrooier-komponente: R92 000. 

NAVRAE: Mnr. James Reid, 082 213 7122, e-pos: james@redantagri.co.za