Onkruiddoders moet as plantdoders beskou word sodat die risiko vir beskadiging van die gewas, en nie alleenlik onkruidbestryding nie, oorweging kan geniet. Volkome beheer van kweekgras (Cynodon dactylon) kan ten beste met ’n sistemiese onkruiddoder bereik word wat ná opname deur die loof (blare en stingels) dwarsdeur die plantsisteem beweeg en die teikenplant “wortel en tak” uitroei.

Alternatiewelik kan ’n kontakonkruiddoder gebruik word wat net die loof waarmee dit in aanraking kom, sal laat vrek. Gevolglik sal hergroei van ondergrondse plantdele (stolons en risome in die geval van kweekgras) spoedig volg. ’n Granaatboom se bas is relatief dun op die stamme.

Dit moet beskerm word teen kontak met enige onkruiddoder, ongeag of die onkruiddoder sistemiese of kontakwerking het. Glifosaat is ’n sistemiese onkruiddoder en parakwat is ’n kontak- onkruiddoder. Glifosaat én parakwat het die vermoë om kweekgras goed te bekamp.

In enige vrugteboord moet daarteen gewaak word dat die gewas blootgestel word aan ’n onkruiddoder(s) wat in die grondomgewing aktief is en deur gewasse se wortels opgeneem kan word. Glifosaat en parakwat het min tot geen aktiwiteit in die grondomgewing nie. Granaat- bome, veral jong boompies, kan deur glifosaat en parakwat beskadig word indien spuitdruppels met enige bogrondse dele van die gewas in aanraking sou kom.

Die toediening van produkte wat enige van hierdie twee onkruiddoders bevat, moet dus met groot omsigtigheid in enige vrugteboord plaasvind. Kweekgras kan ’n uitstekende binder (stabiliseerder) van grond wees om gronderosie deur wind en water te keer. Hoewel dit ’n belangrike onkruid is, onderdruk dit ander onkruide wat nog meer ongewens is.

Aangesien dit wyd as grasperksoort aangeplant word, kan dit vir dieselfde eienskappe as wat dit vir daardie toepassing gesog maak, in boorde benut word. Dit is veral die geval in goed gevestigde boorde waar die kweekgras nie noemenswaardig met die goed gevestigde (of diep gewortelde) gewas behoort mee te ding om water, lig en voedingselemente nie.

Nader jou plaaslike verskaffer(s) van onkruiddoderprodukte vir meer advies oor die keuse van produkte en hoe dit ten beste aangewend moet word.

Dr. Charlie Reinhardt is buitengewone professor in onkruidwetenskap aan die universiteite van Pretoria en Stellenbosch.