Steenvrugboere kan uitsien na verskeie nuwe appelkoos-, nektarien-, perske- en pruimkultivars wat groot belofte inhou. 'n Bekende plantteler van Stellenbosch vertel meer oor die voorkoms, smaak en gehalte van dié vrugte.

Verskeie nuwe steenvrugkultivars is in verskillende gevorderde stadia van evaluasie by die Landbounavorsingsraad (LNR) se Infruitec-Nietvoorbij-Instituut vir Vrugte, Wingerd en Wyn (IVWW), sê mnr. Chris Smith, 'n plantteler en evalueerder by dié instituut.

Altesame 2 nuwe appelkoos-, 5 nektarien-, 1 perske- en 8 pruimkultivars wat by die instituut geteel is, is die afgelope paar jaar intensief geëvalueer op die instituut se proefplase by Bien Donné (Simondium) en Robertson, asook op plase in ander dele van die Wes-Kaap en die noordelike provinsies. Van dié kultivars kan binne die volgende twee jaar vrygestel word en ingevolge die Plantverbeteringswet by geregistreerde kwekerye beskikbaar wees.

Kort beskrywings van dié nuwe kultivars, waarvan die voorkoms, smaak en ander gehalte-eienskappe deurgaans uitstekend is, word hier gegee.

Appelkose:

 • 3B-9-25 is 'n oranjekleurige appelkoos met 'n gemiddelde deursnee van 50 mm tot 55 mm. Dit vaar veral baie goed in die Warm Bokkeveld en die Citrusdal-omgewing op die berg. Hierdie kultivar presteer ook goed in die Ladismith-gebied, maar het 'n beter blos in die koeler areas. Dié besonder aantreklike vrugte blom in die eerste week van September en word in weke 48 en 49 (einde November en begin Desember) geoes.

 • Charisma is ook 'n oranjekleurige appelkoos waarvoor reeds om planttelersregte aansoek gedoen is. Dit blom in die laaste week van Augustus, met oestyd in weke 45 en 46 (eerste helfte van November). Die vruggroottes is ook 50 mm tot 55 mm in deursnee. Die oranjekleurige skil, rooi blos en goeie vruggrootte (groot tot ekstragroot) maak dit 'n goeie plaasvervanger vir die kultivar Supergold in die vars mark. Die afgelope twee seisoene is klein hoeveelhede van hierdie kultivar suksesvol uitgevoer.

  Nektariens:

 • 17C-20-17 is 'n rooi nektarien waarvoor ook al om planttelersregte aansoek gedoen is. Dit blom in die tweede week van Augustus, en word ná die kultivar Alpine ryp in weke 48 en 49 (einde November en begin Desember). Die vruggrootte is 62 mm tot 67 mm. Die afgelope seisoen is klein hoeveelhede van hierdie kultivar uitgevoer. Die vrugte is donkerrooi gekleur, met 'n uitstekende geur en fermheid. Produsente sal daarop moet let om die kultivar nie té groen te oes nie omdat dit al in 'n vroeë stadium volledig verkleur het.

 • 20D-5-3 is ook 'n rooiskil-nektarien, maar dié kultivar blom al in die derde week van Julie en word in weke 46 en 47 ryp. Dit is aantreklike vrugte met 'n deursnee van 59 mm tot 62 mm. Aansoek om planttelersregte vir dié kultivar is reeds gedoen. Die kultivar is baie vrugbaar en moet betyds uitgedun word om goeie vruggrootte te verseker. In die Riebeek-Kasteel-gebied volg die oestyd regstreeks ná die Mayglo-nektarienkultivar s'n. Die afgelope twee seisoene is klein hoeveelhede van hierdie kultivar suksesvol uitgevoer.

 • NE96-1 blom in die tweede week van Julie, en dié rooiskil-nektarien word al in week 46 ryp. Die deursnee daarvan is gemiddeld 59 mm tot 62 mm. Daar is al om planttelersregte aansoek gedoen vir dié baie belowende kultivar. Hierdie kultivar is nie in die evaluasietydperk van ses jaar ingesluit nie en behoort binnekort vir die bedryf beskikbaar te wees.

 • NE96-5, ook 'n rooiskil-nektarien, is 'n groter vrug met 'n deursnee van 62 mm tot 67 mm. Dit blom in die derde week van Julie en word in week 47 geoes. Dit is 'n baie belowende kultivar waarvoor al aansoek om planttelersregte gedoen is. Hierdie kultivar is ook nie in die semi-eksklusiewe evaluasieperiode van ses jaar ingesluit nie en behoort binnekort vir die bedryf beskikbaar te wees.

 • NE96-8 word net voor die kultivar Sunlite ryp in week 49, nadat dit in die derde week van Julie blom. Dié nektarien het 'n rooierige skil en 'n besonder groot vrugdeursnee, naamlik 67 mm tot 70 mm. Aansoek om planttelersregte vir dié kultivar is reeds gedoen. Dié kultivar is nie in die evaluasietydperk van ses jaar ingesluit nie en behoort binnekort beskikbaar te wees.

  Perskes:

 • PE96-2 is 'n perske met 'n rooi voorkoms en kan as 'n plaasvervanger vir die kultivar San Pedro gesien word. Dit blom in die derde week van Julie en oestyd is in week 47 (middel November). Die vrugdeursnee is 62 mm tot 67 mm.

  Pruime:

 • 4A-35-14 is 'n rooiskil-pruim wat in die eerste week van September blom en in weke 2 en 3 geoes word. Die vrugdeursnee van dié kultivar — waarvoor reeds om planttelersregte aansoek gedoen is — is 50 mm tot 60 mm. Die kultivar is baie vrugbaar, asook minder windgevoelig as ander rooiskilkultivars wat in dieselfde tyd ryp word. Die afgelope twee seisoene is klein hoeveelhede van hierdie kultivar met welslae na die buiteland uitgevoer.

 • 7C-22-21, ook 'n aantreklike rooi pruim, het 'n taamlik hoë suurinhoud teen oestyd, maar dit verdwyn grootliks tydens koelopberging. Dit blom in die laaste week van Augustus en is ryp in weke 48 en 49. Die gemiddelde deursnee is 50 mm tot 60 mm.

 • 7D-39-8 is 'n donkerrooi pruim wat in die evaluasies uitstekend vaar as 'n baie goeie draer. Dit blom in die eerste week van September en kan in weke 50 en 51 geoes word. Die grootte van die pruime wissel van 50 mm tot 60 mm. Om 'n beter vruggrootte te kry, moet hierdie kultivar vroegtydig uitgedun word omdat dit baie vrugbaar is.

  Die bome is spreidend en voldoende somersnoei moet betyds gedoen word om 'n goeie suikergehalte én smaak te verseker. Die afgelope twee seisoene is klein hoeveelhede van dié kultivar met wisselende resultate uitgevoer.

 • PR00-29 is 'n rooi pruim wat veral aandag trek met sy besondere vrugbaarheid en vroeë drag. Jong bome moes al in die tweede blad (tweede groeiseisoen ná planttyd) straf uitgedun word. Dit blyk ook uit veldwaarnemings dat hierdie kultivar selfbestuiwend kan wees. Dié kultivar word in weke 8 en 9 geoes en blom in die derde week van Augustus op die Bien Donné-proefplaas. Die vruggroottes wissel van 55 mm tot 65 mm. Die vrugte was die afgelope seisoen baie soet, met 'n suikerinhoud wat van 18 °B (grade Balling) tot 20 °B gewissel het.

 • PR93-23 is 'n geel pruim wat besonder groot vrugte dra — gemiddeld groter as 65 mm in deursnee. Dit blom in die eerste week van September en is ryp in weke 3 en 4. Daar is ook al aansoek gedoen om planttelersregte vir dié kultivar en dit behoort binnekort vir die bedryf beskikbaar te wees. Die afgelope twee seisoene is klein hoeveelhede van hierdie kultivar suksesvol uitgevoer met 'n suikerinhoud van 13 °B tot 15 °B.

 • PR94-1 is 'n donkerrooi kultivar wat ietwat later as die bekende kultivar Pioneer ryp word in weke 48 en 49. Dié kultivar blom in die tweede week van September. Sy vrugdeursnee is gemiddeld 50 mm tot 60 mm.

 • PR96-21 word op Bien Donné in week 4 en op Ceres in week 8 ryp. Dit is 'n geel pruim met 'n vrugdeursnit van 55 mm tot 65 mm. Dit blom in die derde week van September.

 • S5B-20-35 is rooi, met 'n vrugdeursnit van 55 mm tot 60 mm. Dit word in weke 49 en 50 ryp en blom in die eerste week van September.

  Boere wat meer wil weet van enige van dié kultivars, kan met Smith in verbinding tree by tel. 021 809 3364, of 'n e-pos stuur aan chriss@infruit.agric.za.

  7 Mei 2004