Die heffings sal die Makadamiakwekersvereniging (Samac) in staat stel om marktoegang vir plaaslike makadamianeute te ontwikkel en uit te brei, om transformasie in die bedryf te bewerkstellig, om mediese en ander navorsing oor die gesondheidsvoordele van makadamias te finansier, om beste praktyke vir verbouing en verwerking daar te stel en om die impak van diefstal op die bedryf te bepaal.

Die eerste heffingstermyn strek van 14 November vanjaar tot 13 November 2022.

In die eerste jaar is die heffing vasgestel op 50c/kg gedroogde, ongedopte neute. Daarna verhoog dit jaarliks tot 56c/kg, 62c/kg en teen 2021 tot 68c/kg.

Volgens die minister sal dié heffing nie werkgeleenthede of regverdige arbeidspraktyke in die makadamiabedryf benadeel nie.

Pligte

Die heffing sal van toepassing wees op alle ongedopte makadamias wat deur kwekers aan verwerkers of hanteerders gelewer word. Die verwerker, hanteerder of uitvoerder sal verantwoordelik wees om die heffing van die kweker se vergoeding te verhaal en aan Samac oor te betaal.

In uitsonderlike gevalle waar gedopte neute aan verwerkers of verpakkers gelewer word, sal die ontvanger moet aandring op ’n beëdigde verklaring dat daar ’n heffing op die besending betaal is, anders sal die heffing op daardie besending bereken word deur die kerngewig deur 0,3 te deel om die gedopte neute se gewig na ’n ongedopte ekwivalent met 1,5% voginhoud te verwerk.

Hoewel die verwerkers, konsolideerders en uitvoerders verantwoordelik sal wees om die heffing namens kwekers oor te betaal, sal dit die kweker se verantwoordelikheid bly om toe te sien dat die heffing van sy betaling afgetrek en oorbetaal word.

Die heffing moet binne 90 dae van die maandeinde waarin die neute gelewer is, oorbetaal word.

Skuif 

Makadamias is tot onlangs deur Subtrop, die sambreelliggaam vir subtropiese gewasse, bemark en heffings is deur Subtrop ingevorder en gebruik. Makadamiakwekers het egter gekies om op hul eie onder die Samac-vaandel na hul belange om te sien. 

Navrae: Kontak Samac op 012 643 3400.