Vraag

Is dit noodsaaklik om ’n sakelisensie te hê as ek met groente boer en die opbrengs wil verkoop? Indien wel, hoe bekom ek een?

Raad

Wanneer produkte van hierdie aard aan die publiek verkoop word, word die nakoming van sekere standaarde vereis. Die tersaaklike inligting kan by die gesondheidsinspekteur van die plaaslike munisipaliteit verkry word, wat jou ook met die proses behulpsaam sal wees.