Die benutting van natuurlike predatore om plae, veral witluis, in wingerde te bekamp, bied aan wynprodusente ’n volhoubare oplossing wat nie net doeltreffend is nie, maar hulle ook minder afhanklik van chemiese insekdoders sal maak, sê mnr. Brahm Jonker, hoofbestuurder en tegniese adviseur by fieldBUGS, ’n onderneming wat in biologiese plaagbestryding spesialiseer.

Volgens hom gebruik hul 240 kliënte, tans meestal wyndruif-, tafeldruif- en sitrusprodusente, die predatore vir sekere gedeeltes van die gewas se siklus of slegs vir sekere plae. Hy sê nog voordele hiervan is dat produsente chemiese weerstand teen insekdoders uitstel, en dat geen opbou van chemiese stowwe in vrugte of plante plaasvind nie. Dit is ook goedkoper op lang termyn en het geen impak op die omgewing nie.

Die nadele is egter dat predatore nie altyd op die plaas sal bly nie en kan vrek wanneer daar nie meer plae is vir hulle om aan te val nie. “Chemiese stowwe hou ook net ’n dag of sewe. Nie een van dié twee opsies bied dus ’n permanente oplossing nie.” Daarom moet die benutting van natuurlike predatore deel van ’n geïntegreerde plaagbestuurstelsel vorm.

Volgens Jonker sal die praktyk die beste werk op plase waar min of geen algemene insekdoders gebruik word nie, waar ’n produsent bewustelik wil wegbeweeg van rooibandgifstowwe soos organofosfate waarvoor verbruikers en markte in elk geval baie gevoelig is.

Die predatore is doeltreffend by verskeie gewasse aangesien hulle konsentreer op ’n sekere plaag. Plae wat op verskeie gewasse kan voorkom, is onder meer blaaspootjies, dopluis, witluis en rooispinmyt.

Jonker sê dit is belangrik dat boere in gedagte moet hou dat hierdie benadering tot plaagbestuur eerder ’n langtermynoplossing is as ’n kitsoplossing. “Dit is maklik om gif te spuit. Dit verg noukeuriger bestuur om natuurlike predatore te gebruik.”

Volgens hom sal dit slegs in noodgevalle nodig wees om insekdoders te gebruik. “Gee die biologie kans om te werk. Geduld is soms nodig, veral as produsente nog nie hierdie praktyk ken nie.”

Witluis, die algemeenste plaag wat in wingerde voorkom, kan volgens hom baie suksesvol deur natuurlike predatore bekamp word. Anagyrus vladimiri is die voordelige wesp wat die algemeenste gebruik word. Die wesp lê haar eier binne in die tweede, derde en volwasse stadiums van witluiswyfies, vanwaar ’n nuwe wesp ongeveer agt dae later sal uitbroei.

Coccidoxenoides perminutus word ook al baie lank in Suid-Afrika gebruik, veral in kombinasie met Anagyrus. Die wesp lê haar eiertjies in die eerste instar witluise.

Nephus kamburovi is ’n kewer wat fieldBUGS gebruik waar witluisspesies voorkom wat Anagyrus en Perminutus nie parasiteer nie. Nephus vreet die jonger stadiums van witluise.

Cryptolaemus montrouzieri is ook ’n kewer wat gebruik word waar witluisdruk baie hoog is. Die kewer is baie doeltreffend om groot witluisbevolkings te bekamp. Jonker sê fieldBUGS verwys na dié kewer as hul “fire fighter”.