Mnr. Herman Bester, sakereddingspraktisyn, sê die krediteure het die plan oor die algemeen goed ontvang. As die krediteure op 5 Oktober ten gunste van die plan stem, sal dit op 9 Oktober aanvaar word. Stemming geskied per randwaarde van elke krediteur se eis.

Hulle beoog om die boere voor of op 30 November te betaal. Bester sê teeverkope gaan stadiger verloop as wat hulle aanvanklik gedink het. “Ons ontvang gereeld bestellings, maar het nog nie kontrakte gesluit nie.”

Hulle sal moontlik op die ou end tenders vir die tee moet aanvra.

Die reddingsplan het ten doel om ontluikende boere te bemagtig, vaardighede oor te dra, werk te skep en die gemeenskap op te hef.

Volgens die plan is dít net moontlik as die aanleg 3 000 ton tee per jaar verwerk. Dit kan net gedoen word as daar ’n plan is wat voldoende kontantvloei lewer, voorsieningsooreenkomste met boere ten gunste van ontluikende boere verander word word en sekere stappe en mylpale op die duur bereik word.