Volgens me. Marisah Nieuwoudt, wyntoerismebestuurder by Vinpro, is onlangs met ’n opname onder wynprodusente, -kelders en -roetekantore begin om die omvang van die wyntoerismebedryf te bepaal.

“Hulle sal versoek word om inligting oor die toerisme-aktiwiteite en werkskepping op hul plase te voorsien, sodat ons die direkte, indirekte en verwante inkomste en werkskepping in die wyntoerismebedryf kan bepaal. Alle inligting sal vertroulik hanteer word en slegs as gemiddelde syfers weergegee word,” sê Nieuwoudt.

Die doelwit is om die aantal besoekers wat die land se 23 wynroetes besoek, te verhoog. Hulle hoop om inkomste te verhoog en nuwe werkgeleenthede te skep.

Die studie word deur mnr. Martin Jansen van Vuuren van Futureneer-adviseurs behartig. Dit vind plaas van 5 Februarie tot 13 Maart.