Deurlopende, daaglikse onderhoud verseker nie net dat jou skêr in die beste toestand is nie, maar verseker ook dat dit ten minste drie jaar lank met dieselfde lem en aambeeld sal kan werk en dat die produktiwiteit van snoeiers optimaal is. ’n Maklike manier om te onthou om die regte dinge op die regte tyd te doen, is om die akroniem SPARS te onthou.

S = Skoon

Deur slegs jou skêr skoon te hou en geen ander onderhoud te doen nie, sal jy al klaar die gebruikstyd aansienlik verleng. As jy die lem gereeld gedurende die werksdag skoonvee, sal jy dit minder hoef te slyp, produktiwiteit sal hoër en slytasie sal minder wees.

Wanneer ’n skêr se lem en aambeeld te vuil is, moet die moer wat die skêr aanmekaar hou, al hoe losser gedraai word sodat die skêr kan oop- en toegaan en nie vassteek met elke knipaksie nie. Sodra dit gedoen word, is “alles” los en en groter slytasie en beskadiging vind plaas aan elke onderdeel.

Gebruik louwarm water, ’n vloeibare seep en ‘n draadborsel om alle ou aanpaksels te verwyder. Gebruik groen sponsies – dieselfde as waarmee potte en panne in die kombuis geskuur word – om alle hardnekkige droë sap, bas en vuiligheid te verwyder. Die sponsie verwyder net die vuiligheid en nie metaal. Moet nóóit skuurpapier gebruik nie.

Skuurpapier verwyder ook metaal en dit maak die lemme en aambeeld baie gou dun, wat gebruikstyd baie verkort. Maak seker die regte smeermiddels word deurgaans op al die slytende plekke op die skêr aangewend.

P = Papie

Die papie van ’n skêr het ’n enorme uitwerking op die produktiwiteit van snoeiers, maar ook op die gebruikstyd van die skêr. Gebruik net oorspronklike papies (vere) van elke fabrikaat, want die meeste generiese namaaksels se openinge is te groot en die papies val dan maklik uit die skêr uit.

Om die papie in die dekgewasse of gras in wingerde of boorde te kry, neem tyd en produktiwiteit lei daaronder. Hou die papie skoon en maak seker dat net genoeg van die regte smeermiddel toegedien word. Ou trekkerolie het geen smeerkrag meer nie en maak net alles vuil. Skakel daardie praktyk uit.

A = Aambeeld

Verseker dat die aambeeld nie beskadig is nie en dat dit korrek geslyp is. As draad per ongeluk raakgeknip is en daar is ‘n beskadiging, slyp dit uit deur egalig die ganse aambeeld plat te slyp. Moet nie die letsel in die aambeeld met ’n vyl probeer uithaal nie. Die vyl verwyder onnodig baie metaal en verkort die gebruikstyd van die aambeeld.

R = Reg gestel

’n Skêr wat verkeerd gestel is, maak snoeiers onproduktief omdat hulle moeg raak. ’n Swak gestelde snoeisker verg dat die snoeier deur die loot moet “druk” pleks daarvan om dit te sny. By ’n swak gestelde skêr sal al die onderdele los wees, wat verhoogde slyttasie meebring. ’n Reg gestelde skêr sal dus ’n baie langer gebruikstyd hê.

S = Slyp skerp

’n Lem wat teen die regte hoeke geslyp word, verhoog produktiwiteit, verseker skoon snitte en verlaag die druk op die skêr en slytasie van die onderdele. Slyp met die pasgemaakte slypers en moet NOOIT vyle of skuurpapier gebruik om ’n snoeilem skerp te maak nie. 

Navrae:
Mnr. Gys Liebenberg, gys@felco.co.za