Die totaal gevalle in die streek staan tans op 138. Die boere het ’n beroep gedoen op die regering om te help om die inperkingsmaatreëls af te dwing en die verdere verspreiding van Covid-19 in toom te hou.

Mnr. Heinie du Toit, voorsitter van Agri Witzenberg, die sambreelliggaam wat die sewe landbouverenigings in die Witzenberg-streek by Agri Wes-Kaap verteenwoordig, sê die landbousektor is uiters bekommerd oor die versnellende verspreiding van die virus in die streek. Hy het bykomende maatreëls ingestel om verspreiding te probeer hokslaan. “Die landbousektor is die lewensaar van ons streek. Daarom werp ons alles in die stryd om die streek se veiligheid te verseker,” sê hy.

Die veiligheidsmaatreëls is soos volg:

  • Voorsien beskermende toerusting en reinigers.
  • Neem daagliks koors en hou boek van elke werker se simptome, indien enige.
  • Afstandhouding tydens vervoer word streng toegepas in alle vervoermiddele.

Die boere verskaf deurgaans veiligheids- en gesondheidsopleiding oor ’n veilige afstand en higiëne. Hulle bring ook kundigheid van buite om mense oor die virus in te lig, onsekerheid uit die weg te ruim en vrese te takel. Boere het isolasielokale voorberei op versoek van rampbestuursowerhede.

Boere vervoer werkers gratis en raai hulle af om openbare vervoer te gebruik. Private sekuriteit help die polisie met verkeersbeheer. Werkers word in spanne opgedeel en gaan in werkstyd volgens ’n vasgestelde rooster winkels toe om minimum kontak te verseker en die aantal mense wat oor naweke dorp toe gaan, te verminder.

Plaaswinkels word nou vier aande in die week bedryf pleks van twee, en boere verskaf gratis groente en vrugte om die behoefte aan inkopies doen, te beperk. Geen besoekers word op plase toegelaat nie. Aflewerings en die lewering van noodsaaklike dienste word streng gemonitor. Skole verskaf skoolwerk aan plaaskantore, vanwaar dit aan kinders versprei word.

‘Dorpe is probleem’

“Die doel van die maatreëls is om die verspreiding van die virus so doeltreffend moontlik te vertraag. Die gemeenskap werk nou saam om dié doel te verwesenlik,” sê Du Toit.

“Die verpakkingsaanlegte in die streek pas ook die maatreëls toe. Omdat hulle reeds aan baie streng voedselveiligheidsmaatreëls moet voldoen vir uitvoer, moes hulle net geringe aanpassings maak. ’n Paar van hierdie maatreëls is verhoogde higiëne, die hou van ’n veilige afstand tussen werkers en die daaglikse meet van gesondheidsaanduiders. Isolasiekamers is ook ingerig.

“Ons bekommernis is die verontagsaming van die maatreëls oor naweke in die dorpe. Dit maak die goeie werk en dissipline deur die week ongedaan en verhoog die risiko vir die vinnige verspreiding van die virus,” sê Du Toit.

Agri Witzenberg het dr. Ivan Meyer, minister van landbou in die Wes-Kaap, genader om die noodsaaklikheid van verskerpte polisiëring in die streek ’n voorrangsaak op nasionale vlak te maak ten einde ’n krisis te voorkom.