Die volgende Aldam-veeskool word vanjaar van 18 tot 20 Oktober by Aldam in die Vrystaat aangebied. ’n Opname is op verlede jaar se skool onder die bykans 200 mense wat dit bygewoon het, gedoen.

Dr. Michael Bradfield, organiseerder en hoof van Breedplan Suider-Afrika, sê die opname toon 88% van deelnemers was heeltemal of meestal tevrede dat die Veeskool sy doelwit bereik, 91% was tevrede met die onderwerpe, 91% het aangedui die plaasbesoeke het heeltemal of gedeeltelik aan hul verwagtinge voldoen, 92% het die kursusmateriaal as waardevol bestempel, 95% het gesê die skool is baie goed georganiseer en 90% beskou die registrasiefooi as goeie waarde vir geld.

Altesaam 45% van hulle boer met grootvee, 35% met groot- én kleinvee en 5% net met kleinvee. Die res (15%) was onder meer saaiboere en mense in ander landbouberoepe soos maatskappyverteenwoordigers, voorligters en wetenskaplikes.

Hulle het meestal uit kommersiële boere (46%) bestaan, 16% boer met kommersiële én stoetvee en 10% het slegs stoeterye. Verder boer 48% ekstensief en 26% intensief. Die res boer beide ekstensief en intensief.

Sowat 36% van die deelnemers het by ander mense van die skool gehoor, 35% deur middel van artikels, berigte of advertensies, 9% op die internet en 6% op ander wyses. Meer as 90% sal die skool by ander mense aanbeveel. Ongeveer 80% hou van die praktiese sessies.

“Ons sê altyd die veeskool is ’n geleentheid waar veral kommersiële produsente die beste inligting ter wêreld kry wat by plaaslike en internasionale kenners beskikbaar is, en die statistiek wys dat ons aan hierdie mandaat voldoen,” sê Bradfield.