Die geleentheid word deur die Lewendehawe Registrerende Federasie (LRF), Breedplan en Landbouweekblad aangebied. Volgens mnr. Kobus Bester, voorsitter van die LRF, me. Izaan du Plooy van Breedplan SA en dr. Michael Bradfield, LRF-direkteur, is vrugbaarheid die grondslag vir winsgewendheid. Daarom is die Veeskool se klem grootliks op reproduksie. Ver te min moderne reproduksietegnieke word nog in die vleisbees- en kleinveebedryf toegepas. Nuwe tegnieke kan reproduksie verbeter en die boer op ’n winsgewender grondslag plaas.

Die oogmerk is om boere as’t ware wakker te skud sodat hulle deeglik onder die besef van die nadelige gevolge van swak reproduksie aan die een kant en die belangrikheid van goeie reproduksie aan die ander kant kom. “Ons gaan nuwe lewe in die veebedryf blaas sover dit die aanwending van die nuutste reproduksiemetodes betref,” sê Bester. “Suider-Afrika is so te sê op ’n ekstensiewe eiland geleë wat vleisproduksie betref. Kunsmatige inseminasie (KI) is tot ons beskikking om meerderwaardige diere te teel, maar betreklik min boere gebruik dit; seker minder as 1%. ’n Enkele bul kan hoogstens 30-40 koeie per dektyd dek, terwyl derduisende koeie met KI dragtig gemaak kan word.”

Die Veeskool wil op drie faktore konsentreer deur veeboere anders laat dink oor ou tegnologie soos KI, hulle inlig oor reproduksiemaatstawwe en inligting oor die nuutste tegnieke verskaf. Selfs nuwe tegnologie soos geslagsbepaling van semen word reeds algemeen in ander lande gebruik. Daarom betrek die LRF drie kenners op die gebied van KI, konvensionele embriospoeling en -oorplasings en in vitro-produksie van embrio’s (IVEP) by die Veeskool. Hulle is dr. Morné de la Rey, mededirekteur van Embrio Plus op Brits, dr. Fanie Steyn, besturende direkteur van embriospoelings en laparoskopieprogramme by Ramsem in Bloemfontein, en dr. Neil van Zyl, direkteur van In Vitro Africa op Parys.

Op die gala-aand op 18 Oktober word eerbewyse ook aan Suider-Afrika se voorste veeboere oorhandig; aan die Teler van die Jaar, Bul van die Jaar op skoue, Prestasiegetoetste Bul van die Jaar, Nuwe Toetreder tot die Kommersiële Beesbedryf en die Beste Koeigroep van die Jaar.

Klik HIER vir die veeskool se program.