Mnr. Roelf Meyer, oudpolitikus, sê Suid-Afrika se probleme is hoofsaaklik ongelykheid, armoede en werkloosheid wat slegs deur ekonomiese groei reggestel kan word.

Hy het op die 10de Veeskool by Aldam gesê ekonomiese groei geniet die eerste keer die afgelope dekade die voorkeuraandag van die Regering, in teenstelling met die inkrimping wat die ekonomie die afgelope tien jaar ondervind het.

Volgens Meyer gaan dit ’n geruime tyd duur om die gevolge van die Zuma-erfenis te oorbrug, met verwysing na die velerlei voorbeelde van korrupsie wat daagliks onthul word. Hy het die landboubedryf uitgesonder waarvan die verwagte groei ’n bydrae van tot sowat 15% tot die bruto binnelandse produk kan lewer.

Hy het ’n beroep op alle betrokkenes by grondhervormingsinisiatiewe gedoen om ’n gemeenskaplike doelwit ten opsigte van ’n oplossing te vind. Hy het na die lesse uit Suid-Afrika se onmiddellike verlede verwys en gesê die belangrikste was die benadering van inklusiwiteit wat alle mense van die land by die onderhandelings ingesluit het, selfs die onbeduidende partye. 

“Tweedens het ons ’n benadering gevolg om vertroue te bou,” sê hy. “Ons het as vyande saam gesit, van ’n posisie van teenoorgesteldes tot een waarvolgens vertroue gebou kon word.” 

Meyer se derde les is dat Suid-Afrikaners in die verlede bereid was om hand in eie boesem te steek en self die verantwoordelikheid van die onderhandeling te aanvaar, sonder dat buitepartye hoef in te meng. 

Volgens Meyer moet Suid-Afrikaners weer hul gemeenskaplike doel in die oplossing van hul probleme vind. ’n Private inisiatief is deur Meyer en ander rolspelers op die been gebring ter ondersteuning van die vestiging van nuwe boere. Dit word met behulp van oorsese finansiering en deur plaaslike landboumaatskappye beplan. Volgens Meyer is samesprekings met die ambassadeurs van verskeie Europese lande gevoer, onder meer Duitsland. 

Bemoediging

Op sy beurt het dr. John Purchase, uitvoerende hoof van Agbiz, by die Veeskool gesê die Suid-Afrikaanse ekonomiese gemeenskap is bemoedig deur die Regering se hernieude benadering tot ekonomiese groei waarvolgens pogings aangewend word om die bruto binnelandse produk (BBP) te verhoog.

Dr. John Purchase. Foto: Johan Norval

Hy sê die land se politieke probleme kan nie opgelos word in die afwesigheid van ekonomiese groei nie. “Suid-Afrika se ekonomiese groei het die afgelope paar jaar aansienlik afgeneem wat tot die huidige vlak van resessie gelei het,” sê hy. “Indien ons nie die ekonomiese groei omkeer nie, voorspel dit moeilikheid, selfs op die politieke front, wanneer die aansprake so onhanteerbaar raak dat dit ons oorweldig.”

Volgens hom moet ’n ekonomiese groeiplan ter tafel gelê word. “Ons gee tans aandag aan die opstel van so ’n groeiplan, soos deur die Regering versoek. Die groter plan moet teen 30 November aan die Presidensie voorgelê word nadat die eerste vraelyste reeds ontvang is,” sê Purchase. “Daar is ’n klomp ontwikkelinge aan die gang om die ekonomie aan die gang te kry. Die plan moet vroeg in Januarie aan pres. Cyril Ramaphosa voorgelê word vir insluiting in sy staatsrede.”

Volgens Purchase moet die ekonomie eers aan die gang gekry word, asook die omgewing vir belegging, voor die indiensnemingsvlakke kan verbeter.