Vir talle produsente en belanghebbendes in veeproduksie is hierdie geleentheid ’n hoogtepunt op hul kalender. Dit was eers ’n Vleisbeesskool, maar die organiseerders het twee jaar gelede die programinhoud uitgebrei om ook kleinvee in te sluit.

Die doel van die Aldam-veeskool is om boere in te lig en iets te bied waarmee hulle hul bestaande boerderypraktyke kan aanvul om produktiwiteit en winsgewendheid te verbeter. 

Ons kan terugdink aan die besoeke deur dr. Roger Hunsley van Amerika wat sterk op karkaseienskappe en die ver­skillende vleissnitte gekonsentreer het. Van die belangrikste en invloedrykste belanghebbendes in die rooivleisbedryf het ook byeengekom. Beter samewerking en ander ingrypende veranderinge in die bedryf het daaruit voortgespruit.

Spesifieke tema

Die Veeskool het elke jaar ’n spesifieke tema. Twee jaar gelede is klem gelê op die voordele van ’n vleisgraderingstelsel. Die gevoel was dat Suid-Afrika na ’n graderingstelsel moet oor­skakel, pleks van die verouderde vleisklassifikasiestelsel wat tans gebruik word. 

Daar is reeds ’n groter vraag na gehaltevleis en sekere van die groter voerkrale betaal ’n premie vir diere wat oor beter of meer gesogte gehalte-eienskappe beskik.

Die snelgroeiende wêreldbevolking en wisselvallige weerpatrone plaas groot druk op voedselprodusente. 

Een van die grootste probleme vir veeprodusente is die vermoë om bestaande hulpbronne optimaal te benut. Graanprodusente het hul opbrengs per hektaar die afgelope paar jaar drasties verhoog. Méér voedsel word dus met minder hulpbronne geproduseer. Danksy verbeterde boerderypraktyke en beter genetiese materiaal word die oppervlakte en water (besproeiing of reën) dus baie beter benut. 

Uitbreiding

Die vleisprodusent kan nie bloot uitbrei ten opsigte van meer grond om meer te produseer nie. Gevolglik het boere geen ander keuse nie as om vertikaal uit te brei. Talle veeboere besef egter nie dat vertikale uitbreiding moontlik is nie. 

Dit is wel moontlik om diere te gebruik wat die genetiese potensiaal het om meer met minder insette te produseer. Talle stoettelers laat doen navorsing deur diere by ver­skeie navorsingstasies aan toetse vir residuele voerinname (RVI) te onderwerp. Dit was dan ook die Veeskool se tema in 2015.

Deur hierdie roete te volg, kan produsente diere identifiseer wat hul beskikbare weidings doeltreffender benut, wat lei tot ’n verbetering in drakrag.

2018 se tema

Die LRF het heelwat navrae gehad oor die moontlikheid om vrugbaarheid te verbeter. Dit het gelei tot die tema vir vanjaar se Veeskool, naamlik “Reproduksie: Die fondasie tot winsgewendheid”.

’n Groep internasionale kundiges en plaaslike kundiges is as sprekers genooi. 

Dit is vir die organiseerders belangrik om besoekers aan die Veeskool blootstelling te gee aan die modernste tegnieke en praktyke wat in sommige voorste vleisproduserende lande toegepas word. Boere moet ook die geleentheid kry om te skakel met plaaslike, praktiserende spesialiste wat vertroud is met Suider-Afrika se toestande en wat die diere, behoeftes en struikelblokke verstaan.

Vrugbaarheid in enige kudde is een van die belangrikste faktore wat die kudde se winsgewendheid beïnvloed. ’n Magdom navorsingswerk is al plaaslik en internasionaal gedoen oor die belangrikheid van vrugbaarheid. 

In die formulering van teeldoelwitte moet die belangrikheid van vrugbaarheid die hoogste voorrang geniet. 

In ’n boerdery kan die produsent net bestuur wat hy kan beheer, maar die weten­skap ontsluit ’n nuwe wêreld op die gebied van reproduksie. 

Die dae is verby van net kyk na tussenkalfperiodes (TKP). Die vlak van vrugbaarheid kan op verskeie ander maniere uitgedruk word. Dit gaan nie net oor wat as eenheid vir die uitdrukking van vrugbaarheid gebruik word nie. 

Ontdekkings

Nuwe navorsing het talle nuwe ontdekkings gemaak oor aspekte wat vrugbaarheid raak. Dit is belangrik om te verstaan hoe ’n dier se genetiese samestelling sy spermmorfologie raak en dat dit nie net deur die omgewing en ander eksterne faktore beïnvloed word nie. 

Boere moet deesdae puberteit in ’n vers en die effek van postpartum anestrus op reproduksie behoorlik verstaan.

Die Aldam-veeskool is die platform waar boere hulself kan toerus en slyp in hierdie en talle ander aspekte van veeboerdery. Boere en ander belanghebbendes in die veebedryf behoort die geleentheid aan te gryp om hulself beter toe te rus om nóg beter en winsgewender te boer.

Klik HIER vir die veeskool se program.

Navrae:

Webwerf: www.stockmanschool.co.za; me. Charmainé Alberts, e-pos: palberts@telkomsa.net, tel. 051 821 1783.