Dr. Michael Bradfield, hoofbestuurder van die Lewendehawe Registrerende Federasie (LRF), onder wie se vaandel die geleentheid aangebied word, sê die situasie sal in die komende maande dopgehou word. Indien die situasie die LRF verhinder om die Veeskool op die gebruiklike wyse aan te bied, sal dit met’n aanlyn konferensie vervang word. Die sprekers kan dan van hul huise af gesels en die boere sal in hul huise luister. Die koste sal dienooreenkomstig aangepas word.

’n Nuwe, vars benadering wat meer lesings deur prakties ingestelde boere insluit om wetenskaplike lesings aan te vul, gaan die Veeskool (beplan vir 14 tot 16 Oktober) kenmerk. Op’n vergadering van die LRF is ook besluit om die skool voortaan die LRF-veeskool te noem, pleks van die Aldam-veeskool, omdat die gesogte leergeleentheid vir veeboere onder die LRF se beskerming plaasvind, met die samewerking van Breedplan en Landbouweekblad. Die tema is: Terug na die basiese beginsels van veeboerdery. ’n Nuwe kenteken word ook in gebruik geneem.

Voorste landboukenners van oorsee en Suider-Afrika is as sprekers gewerf. Een van die trekpleisters is prof. Dale Woerner van Texas Tech-universiteit in Amerika, een van die voorste vleiskenners in die wêreld. Hy gaan oor rooivleis se toekoms as mededingende proteïenbron gesels en demonstrasies lewer, waartydens hy vleissnitte uit ’n beeskarkas gaan haal en elke snit en sy gebruike verduidelik, slagosse evalueer en verduidelik watter waarde vir geld elke os vir die boer bied. 

Dr. Johan de Meulemeester, internasionale sake-ontwikkelingsbestuur van Allflex Lewende Hawe in België, gaan oor die waarde van ’n nasionale naspeurbaarheidstelsel gesels aan die hand van ’n Poolse gevallestudie waar beesboere nou bykans 30% meer vir hul rooivleis kry.

Mnr. Mecki Schneider, beesboer en landbouleier van Namibië, is een van die kenners wat praktiese sessies gaan aanbied, met die klem op faktore wat veeboerdery bevorder, selfs in die huidige moeilike ekonomiese toestande.

Boere sal tussen talle praktiese lesings en demonstrasies kan kies, alles met die klem op basiese beginsels, met behoud van die wetenskap se groot waarde. Nog praktiese aanbiedings gaan onder meer oor reproduksietegnologie, seleksiebesluite, praktiese veldbestuur, finansiële bestuursbeginsels, aanvullende voeding en basiese dieregesondheid.

Uitstallings word vanjaar onderdak gehou waar talle maatskappye onder meer toerusting vir die bekamping van diefstal, naspeurbaarheid, veehantering en dieregesondheid sal demonstreer.

Die koste vir bywoning sal binnekort bekend gemaak word.