Só het prof. Norman Maiwashe, hoof van die Landbounavorsingsraad se Diereproduksie-instituut in Irene, Pretoria, op die jaarlikse Aldam-veeskool naby Ventersburg gesê.

Die dieresektor is baie groot. Sowat 30 000 kommersiële produsente, 250 000 opkomende produsente en 1,2 miljoen huishoudings hou vee aan in Suid-Afrika. Kommersiële produsente het 60 000 werkers in diens, terwyl daar 5 000 lewendehawe-agente is. Die voerkrale het ongeveer 2 000 mense in diens. ’n Groot deel van die land se mense is dus by boerdery met lewende hawe betrokke.

Om ’n sukses van hierdie belangrike landbousektor te maak, moet ag op die ekonomiese en maatskaplike aspekte daarvan geslaan word, terwyl boerdery met verantwoordelikheid teenoor die omgewing moet geskied.

Ter wille van ekonomiese sukses moet Suid-Afrika internasionaal mededingend wees, maar veilige, aanvaarbare produkte moet ook geproduseer en bemark word – al is Suid-Afrika se bydrae tot die internasionale uitvoermark slegs 1%. ’n Nasionale naspeurbaarheidstelsel en goeie dieregesondheidstelsel is ook belangrik. Produksiekoste moet verlaag en doeltreffendheid moet verhoog word. Moderne tegnologie vervul in dié verband ’n groot rol.

Sover dit die omgewing betref, moet dit volhoubaar benut word. Dit sluit presisieboerdery en ’n kleiner koolstofspoor in. Op maatskaplike vlak moet aandag aan transformasie gegee word, terwyl die waarde van lewendehawebates in die opkomende en kommunale sektor ontsluit moet word.