Daar is min tyd oor om min inskryfgeld te betaal vir Bewaringslandbou Wes-Kaap (BLWK) se jaarlikse simposium in Augustus.

Die simposium, wat vanjaar deur RovicLeers geborg word, vind van 5 tot 7 Augustus oor twee praktiese plaasdae en een dag van lesings plaas. Nog 'n nuwigheid is dat die simposium en ekspo vanjaar saam met die Biodinamiese Landbouvereniging van Suid-Afrika aangebied word.

Tydens die plaasdae op 5 en 6 Augustus word die volgende plase besoek:

  • Dinsdag, 5 Augustus, vanaf  09:00: Wynlandgoed Waterkloof, Somerset-Wes (biodinamiese boerderypraktyke), Heuningneskloof van Heinrich Schonfeld, Caledon, en navorsingsplaas Tygerhoek, Riviersonderend.
  • Woensdag, 6 Augustus, vanaf 09:00: Vryguns van Danie Rossouw, Malmesbury; navorsingsplaas Langgewens, Moorreesburg, en Uitsig van Cobus Bester, Moorreesburg.

Die tema is grondgesondheid en drie grondkundiges uit Amerika gaan simposiumgangers op 7 Augustus by die Durbanville-renbaan toespreek. Hulle is mnr. Barry Fisher, 'n grondgesondheidspesialis, drr. Rick Haney, grondkundige by departement van landbou in Texas, en Kristine Nichols, 'n grondmikrobioloog by die departement van landbou in Noord-Dakota. Fisher kom Kaap toe, maar die ander twee gaan hul lesings oor die internet doen.

Fisher gaan simposiumgangers leer hoe om 'n werkende bewaringsboerderystelsel wat op grondgesondheid fokus, te bou, terwyl Haney gaan praat oor hoe om grondgesondheid te evalueer. Nichols gaan oor die biologie van grondgesondheid praat.

Ander sprekers sluit in dr. Pieter Swanepoel van die Wes-Kaapse departement van landbou en mnr. Peter Greeff van 'n landbouchemiese maatskappy. Dr. Johann Strauss gaan simposiumgangers inlig oor die bewaringslandbou-konferensie wat hy in Julie in Kanada bygewoon het, en me. Liesl Haasbroek en mnr. Charl Pienaar van die Biodinamiese Landbouvereniging sal praat oor hoe grondvrugbaarheid verkry word deur die toepassing van biodinamiese praktyke.

Die koste van die simposium is R250 per persoon vir lede van BLWK en R350 per persoon vir nie-lede tot 31 Julie. Daar is nog geleentheid om by BLWK aan te sluit. Ledegeld is R200 per jaar. Ná 31 Julie is registrasiefooie R450 per persoon en registrasie op die dag is R525 per persoon.

Vir meer inligting, kontak me. Gerty Mostert by e-pos gertym@elsenburg.com of mnr. Willie Pretorius by e-pos willie@soilhealthsolutions.com of selnommer 083 458 9854.