Hierdie projek is die eerste ter wêreld waar ’n wilde herbivoor suksesvol ingeënt is.

Dr. Rainer Hassel, die projekleier, het op die jaarkongres van die Namibiese Lewendehaweprodusente-organisasie (LPO) in Windhoek gesê die navorsers het ’n suksessyfer van 30% behaal. Dit is nog nie na wens nie, maar het tóg optimisme laat ontstaan. Hy sal net met ’n sukseskoers van 100% tevrede wees.

Die koedoe-hondsdolheidprojek het sy oorsprong gehad by ’n kongresresolusie van die LPO wat in 2010 geneem is. Daar is toe opdrag gegee om ’n doeltreffende entstof en inentingsmetode vir Namibië se koedoebevolking te ontwikkel.

Ná ’n besoek van Hassel aan die Friedrich Loeffler-instituut in Duitsland het nuwe inligting aan die lig gekom wat bevestig dat orale intenting werk. Daar moet nog bepaal word teen watter vlak die enstof toegedien moet word sodat koedoes immuniteit kan opbou. Die instituut is ’n sleutelvennoot in die projek en het serologiese en diagnostiese toetse gedoen op die brein en speekselkliere van koedoes waarop die entstof getoets is.