Mnr. Kobus Viviers van die distrik Smithfield se watertrôe van rubbervervoerbande vir klein- en grootvee (“Vervoerbande kry tweede asem op veeplase”, LBW, 16 April 2020) is baie duursaam en kan nie roes nie.

Hy het die afgelope jaar ’n meerdoelige drie-in-een krip ontwerp. Op die aandrang van sy boerevriende het hy ook die voetstukke van sy baalringe en skaapselfvoerders met ’n slee-ontwerp aangepas.

Viviers bemark sy produkte deesdae onder die naam Consteel, wat verwys na die vervoerbande en staalrame waarvan hy die toerusting vervaardig. Die rolle vervoerbande kom van die myne by Rustenburg en Kathu. Die rolle word as afval verkoop wanneer dit in onbruik raak.

MEERDOELIGE SKAAPKRIP

Viviers se nuwe drie-in-een skaapkrip maak dit moontlik om gewone voer, kruipvoer of water in dieselfde krip aan kleinvee te verskaf.

Die krip het ’n staalraamwerk van 3 m x 400 mm. ’n Strook vervoerband vorm ’n trog wat op die kopkante teruggebuig en aan die raam vasgeknip word om te verseker dat die inhoud behoue bly. Hy gebruik vervoerbandstroke met ’n dikte van 6-8 mm vir die meerdoelige skaapkrip.

Die trog is sowat 250 mm van die grond af, wat effens laer as ’n gewone waterkrip vir kleinvee is. Die rede is om dit vir die kleiner lammers makliker te maak om te vreet.

Vir die gee van kruipvoer word ’n piramidevormige traliewerk in drie dele bo-op vasgeklem. Die openinge van die traliewerk naaste aan die krip se rand is 135 mm x 135 mm, wat die jong lammers se toegang tot die kruipvoer verseker.

Die uitgegroeide lammers wat nie meer die kruipvoer nodig het nie, sal nie die voer kan bykom nie.

Wanneer die boonste traliewerk verwyder word, dien die krip as ’n gewone voerkrip.

Wanneer ’n waterkrip benodig word, moet die kleinste deel van die traliewerk oor die kant met die 25 mm-passtuk vir ’n vlotterklep vasgeklem word. Omdat dié deel van die traliewerk ook die kleiner lammers toegang bied, soos in die kruipvoeraanwending, versper Viviers die 135 mm-vierkant met ’n bykomende stafie van 6 mm. Dié aanpassing keer dat die skape die vlotterklep beskadig.

Vlotterkleppe word nie saam met Viviers se waterkrippe voorsien nie omdat die waterdruk op plase verskil en die boer die klep moet kies wat vir sy toestande geskik is. “Indien die waterdruk te hoog is, kan dit die klep laat lek.”

Hy maak voorsiening vir ’n 25 mm-passtuk in die ontwerp vir die koppeling van die vlotterklep. Op versoek kan Viviers ’n 30 mm-passtuk voorsien.

Soos in die geval van ál die koppelpunte in die krip gebruik hy klouklemme (grip clips) wat by die koöperasie verkrygbaar is. Om die waterkrip of voerbak skoon te spuit, kan die klouklemme bloot aan die kopkante verwyder word, wat die inhoud laat uitloop.

Die skaapselfvoerder van voor gesien met die sleevormig gebuigde pype as voetstukke. Aan weerskante kan die koppelpunte gesien word indien twee of drie met baaltou verbind word om dit na ’n ander voerpunt in die oesreste te sleep.

SELFVOERDER

Viviers se herbenutting van rubbervervoerbande vir krippe en selfvoerders verseker ’n ligter struktuur wat makliker verskuif kan word en voervermorsing uitsluit.

Die geheim van sy ontwerp is dat die lae van die swaar rubbermateriaal verdeel word om dit hanteerbaarder te maak, asook die eiesoortige manier waarop dit aan die raamwerk met klouklemme geheg word.

Viviers woon en werk op die plaas Mancazana, waar hy onder meer ’n selfvoerder vir skape met ’n inhoudsmaat van 300 kg maak. Dit is dié selfvoerder van 2 m wat hy op versoek van ’n besproeiingsboer aangepas het sodat die kort pypvoetstukke met rondings en slee-pype vervang word.

Dit stel die boer in staat om die voerkrippe in die landerye met oesreste rond te sleep. Hy haak selfs twee of drie daarvan aan mekaar en sleep hulle met sy bakkie na die volgende voerpunt vir sy skape in die land.

In die selfvoerderkrip gebruik Viviers ’n omgekeerde V-struktuur in die middel van die trog wat keer dat voer ophoop en nie vir die kleinvee beskikbaar gestel word nie.

BAALRING

Die slee-ontwerp van die voetstuk van sy baalring vir skape help ook dat ’n enkele werker dit maklik oor kort afstande kan verskuif. Die baalring se afmetings is 1,2 m hoog met ’n deursnee van 1,6 m.

Vir die selfdoeners wat nie tyd het om self die krippe te maak nie, is die koste soos volg: Die selfvoerder vir skape met gewone voetstukke, R3 350; en dié met die slee-voetstukke, R3 790. Die drie-in-een krip kos R1 795 en die baalring met die slee-voetsuk R2 855. 

NAVRAE: Mnr. Kobus Viviers, e-pos: kobusviviers@vodamail.co.za; 079 318 5110.