Landbouweekblad het in 2018 kragte saamgesnoer met Omnia en Graan SA om die kompetisie aan te bied, wat nou Landbouweekblad Boereplanne heet.

Lesers kan ook deur die jaar in Landbouweekblad oor die nuutste boereplanne lees, waarvan baie op die Nampo-oesdag te sien sal wees.

Lees ook dié boereplanne hier op Landbou.com. Groot prysegeld is op die spel in vanjaar se kompetisie en met die Nampo-oesdag om die draai is dit tyd om jou planne agtermekaar te kry.

Die afdelings waarin jy jou boereplan kan inskryf, is:

Nuut: Masjinerie, implemente en landboutoerusting (rekenaarprogrammatuur, slimfoontoepassings en enige ander tegnologie ingesluit)

Gemodifiseerd: Masjinerie, implemente en landboutoerusting (rekenaarprogrammatuur, slimfoontoepassings en enige ander tegnologie ingesluit)

Gereedskap: Alle gereedskap, elektries sowel as nie-elektries.

Huis en tuin: Planne wat in en om die huis gebruik kan word, ook in die kombuis.

Ope-afdeling: Enige item wat nie hier bo genoem word nie met ’n vervaardigingskoste van minder as R5 000.

Inskrywings kan aan mnr. Wim Venter by wim@grainsa.co.za of Graan SA, Posbus 88, Bothaville, 9660, gerig word. Klik hier vir die inskryfvorm.

Reëls

1. Ingeskrewe produkte moet op die Graan SA Nampo-oesdag uitgestal word.

2. Inskrywings sal slegs op die amptelike inskryfvorm aanvaar word.

3. Slegs inskrywings wat Graan SA voor of op 4 Mei 2020 bereik, sal deur Landbouweekblad gekontak word vir ’n volledige beskrywing wat op die oesdag saam met die inskrywing uitgestal sal word.

4. Die deelnemer is verantwoordelik vir die vervoer van sy plan voor en ná die kompetisie, tensy anders met Omnia Nutrilogie® ooreengekom.

5. Graan SA, Omnia Nutrilogie® en Landbouweekblad aanvaar geen aanspreeklikheid vir enige verliese tydens deelname aan die kompetisie nie.

6. Wenners moet tydens die prysuitdeling op Donderdag 14 Mei 2020 teenwoordig wees. Afwesigheid van hierdie geleentheid kan tot gevolg hê dat prysgeld verbeur word.

7. Slegs individue wat geen belang het by die kommersiële vervaardiging van soortgelyke gereedskap en toerusting nie, mag inskryf.

8. Geen produkte wat kommersieel bemark word of in die proses van registrasie is, mag ingeskryf word nie.

9. Die inskryf van gepatenteerde produkte wat in ’n nuwe inskrywing omskep word, sal slegs toegelaat word as dit nie kommersieel beskikbaar is nie.

10. Die beoordelaars se beslissing is finaal en geen mondelinge of skriftelike kommunikasie sal hieroor gevoer word nie.

11. Die beoordelaars sal pryse na hul diskresie toeken en inskrywings uitskakel as dit nie gepas is na hul oordeel nie.

12. Deelnemers kan meeding in die afdelings soos hier bo uiteengesit.

13. Inskrywings moet om 14:00 op Maandag, 11 Mei 2020, op die terrein wees. 'n Afskrif van die inskryfvorm moet saam met die plan by die ingangshek getoon word. Geen inskrywings sal sonder hierdie bewys op die terrein toegelaat word nie.

14. Geen inskrywings mag voor Saterdag 16 Mei 2020 van die feesterrein verwyder word nie.

15. Alle inskrywings word vir die duur van die Nampo-oesdag as permanente uitstallings beskou. As ’n bakkie bv. gebruik word om te demonstreer hoe ’n plan werk, mag die bakkie nie van die terrein verwyder word nie.

Die beoordeling vind op Dinsdag 12 Mei 2020 plaas.