Boere se vindingrykheid is ook duidelik te sien in die boereplanne wat tot dusver ingeskryf is in Landbouweekblad, Graan SA en Omnia se Boerepatente-kompetisie, asook in die boereplanne wat oor die jare heen inLandbouweekblad gepubliseer is.

Mnr. Abie Nel van Graaff-Reinet se benutting van ’n ou slimfoon pleks van duur sekuriteitskameras as ’n elektroniese toesighouer op hul familieplaas is ’n goeie voorbeeld van dié vindingrykheid. Deur middel van ’n ou selfoon met twee kameras, ’n sonlaaier, ’n watervlakmeter, ’n selfoontoepassing en ’n klein programmatuurverandering kan hy nou vanaf enige plek af seker maak sy beeste het genoeg water, teen ’n fraksie van die koste van sekuriteitskameras.

Sommige boereplanne is aansienlik groter in omvang. Mnr. Dirk Herholdt en sy seun, Albertus, se kliproller is 8 m breed, weeg minstens 6 ton en speel klaar met klipperige lande, sodat hulle makliker en vinniger medics kan baal.

Dié boereplan het ontstaan uit ’n Australiese idee wat hulle op YouTube gesien en aangepas het om plantsnyer-lemme, geld en tyd te bespaar in die klipperige Swartland. Lees hier meer en kyk na ’n video van dié plan.

Wen met jóú plan

Prysgeld van R50 000 is op die spel in vanjaar se Boereplanne-kompetisie en met die Nampo-oesdag om die draai is dit tyd om jou planne agtermekaar te kry.

Kyk na ’n video van verlede jaar se Boerepatente-uitstalling by Graan SA se Nampo-oesdag by en lees meer oor die bekwame wenners van die kompetisie.

Die afdelings waarin jy jou boereplan kan inskryf, is:

Nuut: Masjinerie, werktuie en landboutoerusting (rekenaarprogrammatuur, slimfoontoepassings en enige ander tegnologie ingesluit).

Gemodifiseerd: Masjinerie, werktuie en landboutoerusting (rekenaarprogrammatuur, slimfoontoepassings en enige ander tegnologie ingesluit).

Gereedskap: Alle gereedskap, elektries sowel as nie-elektries.

Huis en tuin: Planne wat in en om die huis gebruik kan word, ook in die kombuis.

Ope-afdeling: Enige item wat nie hier bo genoem word nie met ’n vervaardigingskoste van minder as R5 000.

Inskrywings kan aan mnr. Wim Venter by wim@grainsa.co.za of Graan SA, Posbus 88, Bothaville, 9660, gerig word. Klik hier vir die inskryfvorm.

Lees gerus ook meer oor die immergroen planne wat in 2018 menige oplossing gebied het.

Reëls

1. Ingeskrewe produkte moet op Graan SA se Nampo-oesdag uitgestal word.

2. Inskrywings sal slegs op die amptelike inskryfvorm aanvaar word.

3. Slegs inskrywings wat Graan SA voor of op 26 April 2019 bereik, sal deur Landbouweekblad gekontak word vir ’n volledige beskrywing wat op die oesdag saam met die inskrywing uitgestal sal word.

4. Die deelnemer is verantwoordelik vir die vervoer van sy plan voor en ná die kompetisie, tensy anders met Omnia Nutrilogie® ooreengekom.

5. Graan SA, Omnia Nutrilogie® en Landbouweekblad aanvaar geen aanspreeklikheid vir enige verliese tydens deelname aan die kompetisie nie.

6. Wenners moet tydens die prysuitdeling op Donderdag 16 Mei 2019 teenwoordig wees. Afwesigheid van hierdie geleentheid kan tot gevolg hê dat prysgeld verbeur word.

7. Slegs individue wat geen belang het by die kommersiële vervaardiging van soortgelyke gereedskap en toerusting nie, mag inskryf.

8. Geen produkte wat kommersieel bemark word of in die proses van registrasie is, mag ingeskryf word nie.

9. Die inskryf van gepatenteerde produkte wat in ’n nuwe inskrywing omskep word, sal slegs toegelaat word as dit nie kommersieel beskikbaar is nie.

10. Die beoordelaars se beslissing is finaal en geen mondelinge of skriftelike kommunikasie sal hieroor gevoer word nie.

11. Die beoordelaars sal pryse na hul diskresie toeken en inskrywings uitskakel as dit nie gepas is na hul oordeel nie.

12. Deelnemers kan meeding in die afdelings soos hier bo uiteengesit.

13. Inskrywings moet op Maandag 13 Mei 2019 om 14:00 op die terrein wees. ’n Afskrif van die inskryfvorm moet saam met die plan by die ingangshek getoon word. Geen inskrywings sal sonder hierdie bewys op die terrein toegelaat word nie.

14. Geen inskrywings mag voor Saterdag 18 Mei 2019 van die feesterrein verwyder word nie.

15. Alle inskrywings word vir die duur van die Nampo-oesdag as permanente uitstallings beskou. As ’n bakkie byvoorbeeld gebruik word om te demonstreer hoe ’n plan werk, mag die bakkie nie van die terrein verwyder word nie.

Die beoordeling vind op Dinsdag 14 Mei 2019 plaas.