CJ Davel,3 jaar oud, wys trots hoe hoog Pa Kirstein se mielies staan op die plaas Smaldeel, na die wonderlike reënseisoen. Die koppe staan 1.9m van die grond af.