Junanri Richter van hul plaas Bontheuwel in die Rooi-Karoo naby Piketberg met ’n hanslam. Sy laat weet tydens lamtyd was dit nog baie droog en die ooie met drielinglammers sukkel om genoeg melk vir almal te gee. Hierdié lam word hans grootgemaak sodat die ander twee lammers meer melk kan hê.