Luidens 'n artikel wat in die Landbouweekblad van 27 Oktober 1926 verskyn het, is dit gedoen uit erkenning vir wat sy tydens en ná die Anglo-Boereoorlog (1899-1902) gedoen het om Boer-slagoffers te help en op te hef.

Tydens die oorlog het sy haar beywer om die ellendige toestande in die Brits beheerde konsentrasiekampe vir bejaardes, vroue en kinders onder die Britse publiek se aandag te bring en om dit te verbeter.

In 1905 het sy met ’n spin-en-weefskool op Philippolis begin om Afrikanervroue en -meisies te help ophef. Weens hartprobleme het sy ná ’n tyd huiswaarts gekeer.

Tydens die Eerste Wêreldoorlog (1914-’18) het sy weer gehelp om die nood in die geledere van Brittanje se vyand te verlig. Sy het vir langer as twee jaar daagliks minstens 6 000 Duitse kinders kos gegee en bejaardes gehelp. Haar setel was in Leipzig.

In dié tyd is £17 000 deur die fonds van mev. Tibbie Steyn, oudpresidentsvrou van die Vrystaat, aan Hobhouse in Duitsland gestuur. Laasgenoemde het hieroor geskryf: “I could not have done the work without the help from South Africa.”