Só iets toon dikwels die gaping tussen menige opkomende en kommunale boere enersyds en kommersiële boere andersyds in Suid-Afrika.

Dit is gewoonlik weens ’n gebrek aan basiese infrastruktuur en middele dat die kleinboere sukkel om die mas op te kom en die sprong na die kommersiële sektor te maak.

Iets wat skynbaar nie altyd tot die Regering deurdring nie, is dat niemand sonder die nodige kennis en finansiering kan boer nie.

Hierdie foto het oorspronklik in die Landbouweekblad van 25 Oktober 2013 verskyn.