Sedert die NWKV, Woltrust en Cape Wools in 1997 hul genetiese verbeteringsprojek vir boere in die voormalige Ciskei en Transkei bekend gestel het, is meer as 30 300 topwolramme oorhandig.

Die organisasies se betrokkenheid om opkomende wolboere te bemagtig, het daartoe bygedra dat wolproduksie van sowat 222 600 kg in 1998 tot meer as 3,4 miljoen kg in 2013 toegeneem het. Die geldwaarde van die skeersel het in dieselfde tydperk van R1,5 miljoen tot meer as R132 miljoen gestyg.

Dié foto is op die plaas Winston van mnr. John Miller by Cathcart geneem. Hy is een van die kommersiële boere wat aan die projek deelneem om ramme vir die kommunale boere te teel.