Hulle het aan die kampioenskap vir nie-haltermak beeste deelgeneem, en is gevolglik nie so rustig soos beeste wat daaraan gewoond is om met ’n halter rondgelei te word nie.

Gelukkig was die kopstampery van korte duur. Altesaam vyfhonderd beeste is vir die skou ingeskryf.

Vryburg is ’n uitstekende distrik vir beesboerdery en staan nie verniet bekend as die Texas van Suid-Afrika nie