"Nee, maar wat weet ék dan nou van 'n dippery af, lenspekteurtjie? Kyk, mit-tie laaste dip in '33 was ek maar 'n tjokkertjie . . ." lui die onderskrif van dié spotprent wat in die Landbouweekblad-uitgawe van 12 Oktober 1979 verskyn het.