China het ook in 2000 geweier om 'n driejaar-protokol met Suid-Afrika te onderteken om die uitvoer van kleinvee soontoe te orden.