Die trekkers het altesame R150 000 gekos. Dit is die grootste getal nuwe trekkers van dié fabrikaat wat tot nog toe aan ’n enkele boer verkoop is.

Op die foto staan mnr. Evans (in die middel) saam met vier van sy plaasbestuurders voor ’n string van die trekkers nadat hy dit op Kroonstad in ontvangs geneem het.

* Hierdie foto het oorsponklik in die Landbouweekblad van 20 Augustus 1968 verskyn.