Onder die besproeiingsboere het daar groot belangstelling in hierdie nuwe bedryf geheers, wat na alle verwagting groter bestendigheid sal meebring. Daardie jaar se wynoes sou hoofsaaklik van Sultanadruiwe gepars word, want die meeste van dié boere se wyndruifaanplantings is nog nie in drag nie.

’n Man wat hom sterk beywer het vir die totstandkoming van ’n wynbedryf by Douglas, is mnr. Awie Maree van die Buckland-besproeiingsgebied en destydse voorsitter van Douglas se wingerdkwekersvereniging. Komende van die Paarl het hy vroeg reeds die moontlikhede van wingerdverbouing in hierdie kontrei ingesien.

Benewens Sultanas het hy nou ook wyndruifsoorte, soos Steen, Frans, Kanaän Hermitage, Pedro en Hanepoot, geplant. Vanweë die oorweldigende warm, droë somerklimaat het hy gemeen dat daar nie veel te vrese sal wees wat betref siektes, soos roes, by die wingerd nie.

* Uit: Landbouweekblad,  11 Februarie 1969