Dié bastermielie is deur mielietelers in diens van Dawie Schoeman van Baskop, Vredefort geteel. Dit is in droëlandtoestande op die proef gestel en het 49,7 sak per morg gelewer.

Daar word in dieselfde uitgawe ook verslag gelewer oor die Suffolkvereniging van Suid-Afrika wat sy ledetal asook die aantal geregistreerde Suffolkskape binne twee jaar verdubbel het.