'n Adviesraad wat destyds die boerderye in Schoemanskloof besoek het, het tot die gevolgtrekking gekom dat groente, wat 'n baie wisselvallige mark het, met iets bestendiger vervang moet word. Ná deeglike ondersoek het dit geblyk dat tabak net die regte ding vir hierdie gebied was, terwyl koring en sojabone gekies is as wisselbougewasse by die tabak.

In dieselfde uitgawe verskyn 'n artikel oor weggooi-pynappelplante wat in die Oos-Kaap as pynappelkuilvoer aangewend is en elke dag van die jaar in 10 000 beeste se ruvoerboehoeftes voorsien het. Resultate wat navorsers destyds met proewe in die Oos-Kaap behaal het, het daarop gedui dat elke pynappelboer in hierdie streek (waarvan daar meer as 400 was) terselfdertyd ook veeboere kon wees met lonende osvoerdery of melkery as vertakking van sy boerdery.

Daar is ook in hierdie uitgawe geskryf oor mnr. C.J.L. Erasmus, wat geen kunsmis in sy lande bygewerk het nie en steeds 10 sakke koring per morg en 20 tot 25 sakke mielies per morg geoes het. Die 77-jarige se grond was vir hom 'n kosbare eenheid wat vir die nageslag bewaar moes word. Op sy plaas, Deel Twee in Steynsrus, is dieselfde gewas nooit twee oeste ná mekaar op dieselfde grond geplant nie.