Op die voorblad van die Landbouweekblad wat op 8 April 1958 verskyn het, is een van dié skape saam met mej. Marietjie van Wyk. 'n Artikel oor hierdie ras het ook in dié uitgawe verskyn.

Die Ronderib-Afrikaner is nie die enigste skaapras waaroor daar in dié uitgawe geskryf is nie. Nog 'n interessante skaapartikel het gehandel oor die sogenaamde "wingerdskape", Duitse Merino en die Dormer, wat in die Wes-Kaapland se wingerde losgewei het. Destyds het sommige druiweboere gesê dié skape het by tye beter betaal as wyn.

In hierdie uitgawe was daar ook 'n artikel oor mnr. Andries Blaas, 'n boer van Bultfontein in Middelburg wat reeds in die 1950s van herlewingslandbou-praktyke gebruik gemaak het. Hy het 'n herstelplan gemaak vir sy uitgeputte grond wat vir 50 of 60 jaar byna elke seisoen onder mielies was. (Herlewingslandbou is 'n onderwerp wat nou in bykans elke uitgawe van Landbouweekblad bespreek word.)

Presisielandbou steek ook kop uit in hierdie uitgawe. Mnr. O.W. Holm, die destydse bestuurder van die varkboerdery by die Senekalse botterfabriek, het vertel hoe sy varke elke dag geweeg word. Die hoeveelheid voer wat hulle dan ontvang het, is volgens hul gewig aangepas. Hierdie besparing het verseker dat produksiekoste so laag moontlik gehou is.