Landbouweekblad se destydse fotograaf het naby die Strand dié watervlak met sy treurwilgers en pragtige swane ontdek. Met kameras, model en klere het die span toe daarheen uitgetrek om die modefoto's wat in daardie uitgawe verskyn het, te neem. Die modes wat afgeneem is, was modes met kant en valletjies wat gepas sou wees vir 'n spesiale partytjie.

In dieselfde uitgawe is daar berig oor die weermag wat as 'n derde vennoot, te same met die Suid-Afrikaanse Landbou-unie en die spoorweë, ingespan is om voer na droogtegeteisterde gebiede te neem. "Die weermag se veelsydige aanpasbaarheid en diensbaarheid in tye van nood word sedert onlangs baie prakties gedemonstreer in die ietwat vreemde rol as voerkarweier," is daar in die artikel geskryf.

Boere het die voer bestel deur hul distrikboere-unies of koöperasies van die sentrale ruvoerkoöperasie en was verantwoordelik vir 'n kwart van die normale spoorvervoerkoste. Die Vrystaat was een van die eerste gebiede waar die weermag volskaals met hulpverlening weggespring het.

Daar is ook in hierdie uitgawe berig oor'n wolveiling waar die Suid-Afrikaanse Wolkommissie byna 50% van die totale aanbieding moes oorneem. Van die 13 116 bale Merinowol wat aangebied is, het die kommissie 2 929 bale regstreeks gekoop en on 3 537 bale is as onverkoop aan die kommissie toegewys. Die kommissie moes dus altesame 6 466 bale oorneem.