Daar is min ander streke in die land waar wingerd so produktief is soos die Boland se Hexrivier, is daar destyds berig. In 1966 het hierdie vrugbare lap aarde ongeveer 75% van Suid-Afrika se totale druiwe-uitvoer van 6 333 000 kissies tafeldruiwe gelewer. En weer eens was die druiwe wat hier gekweek is van die hoogste gehalte.

Besproeiingswater was uiteraard die lewensaar van die vallei. Weens die droogtetoestand het voorrade in daardie jare egter voortdurend gekrimp. Daar is gehoop dat die Sandrifskema, wat toe nog in die aanbou was, dié probleem vir die vallei sou kon oplos.

In dieselfde uitgawe is daar berig oor boere op die Springbokvlakte wat dieselfde inkomste uit die saad van buffelsgras gemaak het as wat hulle uit 280 sakke mielies per morg sou verdien het.

Mnr. A.A. Pitout van Nutfield, Tuinplaas, en sy drie seuns, Geoffrey, George en Raymond, op die Springbokvlakte het daardie tyd 'n inkomste van meer as R1 000 per morg verdien sonder die inbegrip van die hooi wat afgesny is nadat die saad geoes is. Na skatting sou hulle met Landbouweekblad se besoek tussen drie en vier ton hooi van 'n morg geoes het, wat teen daardie tyd se prys 'n verdere inkomste van R60 per morg sou beteken.