Die sukses van OFOS lê daarin dat die regte hoeveelheid en konsentrasie voedingselemente met besproeiingswater tot by die voedingswortels vervoer word.

Die konsentrasie van voedingselemente in die besproeiingswater maak 'n groot bydrae tot sproeibemesting, wat OFOS uniek maak.

Die produsent kan die konsentrasie van voedingselemente sonder 'n legio produkte en hoogs gevorderde inspuittoerusting manipuleer.

Met minimale bestuursinsette kan die plantvoedingskonsentrasie tussen groeistadiums gemanipuleer word om aan die behoefte van die plant te voorsien.

Die program waardeur die produsent sy aanbeveling doen is baie eenvoudig en 'n persoon wat oor intermediêre rekenaaropleiding beskik, kan dit maklik bemeester. Die OFOS-toepassing is reeds ver gevorder en is aan 'n sentrale databasis gekoppel.

Die beheer- en kontrolestelsels word ook binne die OFOS-sagteware onderhou. Deur eenvoudige insette tot die program te maak, kan uitgebreide kontrole- en beheerinligting bekom word.

Hierdie inligting kan help om kostes te bespaar aangesien toediening- en berekeningsfoute verminder word.

Een van die kontrolefunksies is om te bepaal hoeveel kunsmis wel oor eenheidstyd toegedien is.

Monitering van veral besproeiing en plantvoeding maak die opstel van toekomstige aanbevelings maklik.

Die vordering van die bemestingsprogram deur die groeiseisoen kan noukeurig gemonitor word en gevolglik kan aanpassings tydig gemaak word.

Die kuns lê daarin om die konsentrasie van elemente binne die plantvoedingsprogram te bestuur. Sodanige konsentrasies is spesifiek vir grond, gewas en groeistadium. Die OFOS-program kan die produsent met hierdie proses help.

Deur die konsentrasies van voedingstowwe in OFOS te manipuleer, maak die program 'n voorstel van produkkeuse, volume, verdunning en toedieningstempo. Elke element het optimumwaardes in dele per miljoen (dpm) waar plantwortels sulke elemente optimaal kan benut.

Kliënte wat die stelsel gebruik, ontvang ook ‘n landboukundige diens wat monitering insluit as deel van die pakket.