Die dag word vanjaar die tweede keer gevier en gee erkenning aan die Haber-Bosh-proses as een van die belangrikste menslike uitvindings wat sal voortgaan om die wêreld in die toekoms te voed.

Sedert dié patent vir die proses om ammoniak te vervaardig in 1908 die lig gesien het, het baie dinge verander. Die feit bly egter staan dat kunsmis meer as die helfte van die wêreldbevolking voed.

Ons weet dat die wêreld se huidige bevolking van 7.5 miljard na verwagting teen 2050 tot 9.7 miljard sal styg - ’n styging van 2.5 miljard in slegs 30 jaar (UN.org, 2015).

Teen 2025 sal genoeg voedsel op een hektaar grond geproduseer moet word om vyf mense te voed. Die wêreld se honger bevolking groei vinnig en bewerkbare grond word al hoe minder. Om met die groeiende vraag na voedsel tred te hou, is die gebruik van kunsmis in die landbou onontbeerlik.  

“Twee uit elke vyf mense op aarde het hul lewe aan kunsmis te danke.” - Bill Gates, WIRED, 2013.

Die doel van Wêreld Kunsmisdag is bewusmaking en die deel van kennis oor een van die landbou se belangrikste bestanddele, maar ook om te belang van landbounavorsing te beklemtoon.

Innoverende produkte, beter praktyke en presisieboerdery met die einddoel van wêreldwye volhoubaarheid in voedselproduksie, is die kern van hierdie veldtog.

Die Verenigde Nasies se voedsel- en landbouorganisasie moedig ’n reuse-aksie aan om die kwessie van bevolkingsaanwas weens armoede, konflik en klimaatsverandering aan te pak om #ZeroHunger teen 2030 te bereik.

Wêreld-voedseldag, wat jaarliks op 16 Oktober gevier word, moedig die hele voedselproduksieketting aan om te dink oor hul eie pogings om die doelwit van #ZeroHunger te bereik.

Hierdie proses begin met kunsmis.

- Bron: International Fertilizer Association (IFA)